معاون رئیس‌جمهور: کنار گذاشتن قانون اساسی افغانستان را به بی‌ثباتی سوق می‌دهد

معاون دوم ریاست جمهوری گفت: باید هر نوع توافق یا صلح، در چارچوب نظام و ساختار موجود و قانون اساسی موجود تنظیم شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۷
معاون رئیس‌جمهور: کنار گذاشتن قانون اساسی افغانستان را به بی‌ثباتی سوق می‌دهد
«سرور دانش» معاون دوم ریاست جمهوری در «دومین نشست هم‌اندیشی برای مبارزه با افراطیت با چشم‌انداز صلح» که از طرف انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب در دانشگاه کابل برگزار شده بود، گفت: صلح تنها مربوط به چند شخص سیاسی نمی‌شود، بلکه مالک پروسه صلح مردم افغانستان و حکومت است.
معاون رئیس‌جمهور گفت که در وضعیت کنونی اصل اساسی صیانت از نهاد دولت، نظام سیاسی، قانون اساسی کشور و حمایت از جامعه مدنی به شمول همه نهادهای مربوط به رسانه، شبکه‌های مدنی جوانان، زنان کشور به شمول ارزش‌های جامعه مدنی مانند آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق بشر مهم و اساسی است.
استاد دانش اشاره کرد که حکومت نیز بر مالکیت و رهبری افغان‌ها بر پروسه صلح تأکید دارد و محوریت دولت در همه مذاکرات و گفتگوهای صلح به عنوان تنها نهاد مشروع و قانونی که می‌تواند از همه مردم افغانستان نمایندگی کند نباید نادیده گرفته شود.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد که در گفتگوهای صلح باید صدای تمام مردم افغانستان شنیده شود و این زمینه را تنها دولت می‌تواند فراهم کند و هیچ شخص یا گروه دیگر نمی‌تواند از جامعه چند صدایی کشور نمایندگی کند. وی گفت که صلح با توافقنامه بنِ ۱۸ سال پیش تفاوت ماهوی دارد و امروز صلح تنها مربوط به شخصیت‌های قومی و احزاب سیاسی نیست بلکه مربوط به مردم افغانستان است.
استاد دانش گفت که امروز مالک حکومت و دولت و مالک جنگ و صلح، مردم افغانستان و جامعه مدنی افغانستان یعنی جوانان و زنان و رسانه‌ها و نهادهای مدنی هستند.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دیگر افغانستان آزمایشگاه اداره‌های موقت و انتقالی و قانون اساسی‌های رنگارنگ نیست، گفت: «تغییر نظام سیاسی و کنار گذاشتن قانون اساسی، نه تنها باعث ثبات نمی‌شود بلکه کشور را در یک چرخه ناپیدایی از اختلاف و منازعه و بی‌ثباتی سوق می‌دهد».
به گفته وی: باید هر نوع توافق یا صلح، در چارچوب نظام و ساختار موجود و قانون اساسی موجود تنظیم شود و هر نوع تعدیل در قانون اساسی هم باید از مجرای قانونی و در چارچوب حاکمیت دولتی صورت گیرد نه در یک فضای انارشیستی یا در حالت فروپاشی یا فقدان حاکمیت دولتی.
معاون رئیس‌جمهور گفت که حکومت هیچ پالیسی پنهان از مردم و شهروندان ندارد و در این مورد دولت و ملت افغانستان موضع واحد دارند.
کد مطلب: 88576
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل