​نوراحمد اسحاق زی:

بیمارستان سرپل در میان ۵۰ بیمارستان کشور مقام نخست را کسب کرد

مقام‌های محلی در ولایت سرپل در شمال کشور گفتند که بیمارستان ولایتی سرپل در میان ۵۰ بیمارستان کشور مقام نخست را کسب کرده‌است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۱
بیمارستان سرپل در میان ۵۰ بیمارستان کشور مقام نخست را کسب کرد
«نوراحمد اسحاق زی» رئیس صحت عامه ولایت سرپل می‌گوید که یک سروی از سوی یک نهاد بین‌المللی درباره وضعیت بیمارستان‌های دولتی ولایت‌های کشور صورت گرفت.
وی با بیان اینکه این سروی درباره چگونگی ارائه خدمات بهداشتی در ۵۰ بیمارستان کشور صورت گرفته‌است، افزود: «در میان بیمارستان‌ها، بیمارستان ولایت سرپل مقام نخست را کسب کرد.»
آقای اسحاق زی تأکید می‌کند که ارائه خدمات بهداشتی در بیمارستان ولایتی سرپل به گونه بهتر و با معیارهای وزارت صحت عامه صورت می‌گیرد.
موصوف می‌افزاید به دلیل کسب مقام نخست دولت مرکزی به ارزش بیش از ۱۱۸ میلیون افغانی تجهیزات و امکانات طبی به این بیمارستان ارسال کرد.
سرپل از ولایت‌های درجه سوم در شمال کشور است که همواره مردم مناطق دوردست آن از نبود امکانات بهداشتی و صحی شکایت می‌کنند.
سید حبیب‌الله نجفی زاده / خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در شمال افغانستان (مزارشریف)
کد مطلب: 87950
گزارشگر : سید حبیب‌الله نجفی‌زاده
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل