​پروژهٔ آبرسانی دشت بیست‌هزاری برچی تهداب‌گذاری شد

معین وزارت شهرسازی گفت به علت تغییر اقلیم جهانی و خشک‌سالی در افغانستان، آب‌های زیرزمینی کاهش یافته‌است بنابراین با تطبیق پروژه‌های آبرسانی از یکسو آب صحی برای مردم تهیه می‌شود و از سوی دیگر آب‌های زیرزمینی را می‌توان به صورت درست مدیریت کرد.
تاریخ انتشار : شنبه ۸ جدی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۴
​پروژهٔ آبرسانی دشت بیست‌هزاری برچی تهداب‌گذاری شد
پروژهٔ آبرسانی برای دو هزار و دوصد خانواده در دشت بیست‌هزاری، ناحیه هجدهم کابل با کمک ۶٫۵ میلیون دالری کوریای جنوبی تهداب‌گذاری شد.
این پروژهٔ آبرسانی که روز پنج‌شنبه، ششم جدی تهداب‌گذاری شد برای بیشتر از ۷ هزار شهروند این منطقه آب صحی تهیه خواهد کرد.
روشن ولس‌مل، معین وزارت شهرسازی در این برنامه گفت کار این پروژه با بودجه ۶٫۵ میلیون دالر آمریکایی که از جانب جمهوری کوریای جنوبی پرداخت شده‌است، توسط شرکت دینامیک ویژن به مدت یک سال کاری به صورت کامل تطبیق می‌شود.
او افزود که به علت تغییر اقلیم جهانی و خشک‌سالی در افغانستان، آب‌های زیرزمینی کاهش یافته‌است بنابراین با تطبیق چنین پروژه‌های آبرسانی از یکسو آب صحی برای مردم تهیه می‌شود و از سوی دیگر آب‌های زیرزمینی را می‌توان به صورت درست مدیریت کرد.
در همین حال، ژی هیانگ ری، سفیر کوریای جنوبی در افغانستان، در این برنامه گفت: «وقوع خشک‌سالی و تراکم نفوس در شهر کابل ضرورت می‌نماید تا دولت و نهادهای مسئول در قبال مدیریت آب پایتخت توجه جدی کنند؛ بنابراین ضمن حفر چاه و توزیع آب صحی به مردم دشت بیست‌هزاری، برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌دهی در مورد بهداشت و چگونگی مدیریت و مصرف آب نیز جزءِ این پروژه است.»
هم‌چنین، حمیدالله یلانی، رئیس عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری گفت «شهر کابل با تهدید جدی کم‌آبی مواجه است. استفادهٔ نامناسب از آب نیازمند تدویر برنامه‌های آموزشی حکومت برای آبرسانی شهر کابل، حدود ۸۰ میلیون دالر در نظر گرفته‌است.»
این در حالی است که شمار زیادی از شهروندان کابل برای دسترسی به آب آشامیدنی دچار مشکل هستند.
اما رئیس عمومی آبرسانی کشور می‌گوید، تنها راهکاری که می‌تواند مشکل کم‌آبی شهر کابل را حل کند، اجرای پروژهٔ بند شاتوت است. این پروژهٔ آبرسانی که قرار است نواحی ۱۸، ۱۳، ۶ و ۷ کابل را تحت پوشش قرار بدهد، برای بیش از ۲ میلیون خانواده آب صحی آشامیدنی فراهم خواهد کرد.
کد مطلب: 87136
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل