استقبال صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات مالی و اقتصادی در افغانستان

وزارت مالیه می‌گوید که صندوق بین‌المللی پول، چهارمین دور اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان را موفقیت آمیز ارزیابی کرده‌است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۲
استقبال صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات مالی و اقتصادی در افغانستان
محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربنا، و خلیل صدیق رئیس عمومی بانک مرکزی، دیروز نتایج چهارمین دور ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت را طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک در مرکز رسانه‌های حکومت، به رسانه‌ها اعلام کردند.
همایون قیومی ضمن استقبال از تمدید فعالیت‌های این صندوق در کشور گفت که بورد اجرائیوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) بعد از ارزیابی تعهدات حکومت افغانستان، چهارمین دور اصلاحات مالی و اقتصادی افغانستان را موفقیت آمیز ارزیابی نموده و فعالیت‌های این صندوق را در کشور الی آخر سال مالی ۱۳۹۸ تمدید کرده‌است.
وی افزود: «بسیار خرسند هستم که افغانستان علیرغم چالش‌های خشکسالی و مشکلات امنیتی توانسته‌است که برنامه‌های اصلاحی و تعهدات خویش را موفقانه تطبیق نماید.»
او همچنان گفت که با تکمیل موفقانه هر دوره، افغانستان می‌تواند که مبلغ ۶٫۲ میلیون دالر آمریکایی بیشتر از سوی صندوق متذکره به دست بیاورد. افغانستان بعد از تکمیل چهار دور ارزیابی، تا فعلاً توانسته‌است که مبلغ ۲۴٫۸ میلیون دالر را به دست بیاورد.
خلیل صدیق رئیس عمومی د افغانستان بانک، ضمن خرسندی از تکمیل به موقع تعهدات افغانستان گفت که با در نظر داشت شرایط کنونی کشور، تمجید صندوق بین‌المللی پول از تلاش‌های افغانستان در زمینه حفظ ثبات اقتصادی، حفظ تورم در سطح پائین، ازدیاد ذخایر اسعاری و استحکام نظام مالی کشور، موفقیت بزرگ برای حکومت افغانستان به‌شمار می‌رود.
او علاوه کرد که «به اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، با وجود کاهش چشمگیر ارزش پول کشورهای منطقه، ارزش اسمی پول افغانی در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ در حدود ۹ درصد کاهش پیدا کرده‌است که کمترین کاهش در سطح کشورهای منطقه است، کاهش نسبتاً کمتر ارزش پول افغانی در مقایسه با کاهش ارزش پول‌های شماری از کشورهای منطقه، سبب تورم پایین افغانستان نسبت به کشورهای همسایه شده‌است.»
قابل تذکر است که طی چهارمین دور ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، شاخص‌های جمع‌آوری عواید ملی، اصلاحات در ترتیب بودجه ملی، حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی، نرخ تورم، ذخایر اسعار کشور، مبارزه علیه فساد و استحکام نظام مالی کشور، مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.
کد مطلب: 86666
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل