​معاون رئیس اجرایی: خشونت علیه زنان ریشه در تفکرات افراطی دارد

مادامیکه زنان را در ردیف اموال خود قرار دهیم، نگاهی فرودست به این قشر آسیب‌پذیر جامعه داشته باشیم و مقام انسانی زن را نادیده بگیریم، خشونت علیه زنان نیز توجیه شده فرض خواهد شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۲
​معاون رئیس اجرایی: خشونت علیه زنان ریشه در تفکرات افراطی دارد
استاد محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی، معتقد است خشونت علیه زنان ریشه در تفکرات افراطی دارد.
به گزارش پیام آفتاب، محقق که در مراسم پایانی کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان در کابل سخن می‌گفت، افزود فرهنگ اسلامی که در آن به زنان احترام زیادی قائل شده باید در جامعه نهادینه شود.
«فکر و اندیشه جامعه را باید اصلاح کنیم.ریشه همه خشونت‌ها تفکر خشونت‌گرا و افراطی‌ست. شناخت جایگاه بارز زنان در جامعه و احترامی که اسلام برای زنان قائل شده باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل و نهادینه شود.»
استاد محقق گفت: «جهان بینی ما در مورد زنان باید اصلاح شود.»
«از نشانه‌ها و آیات خداوند این است که آفرید برای شما از جنس خودتان جفت‌هایی تا در کنار آنان آرامش پیدا کنید و این آفرینش خداوند و سنت الهی دلایل آشکاری است برای تمام آنهایی که اهل تفکرند.»
معاون دوم رئیس اجرایی به این آیه از قرآن اشاره کرد و افزود زنان مورد احترام خداوند بوده از جایگاه بلند مادری برخوردارند.
استاد محقق تأکید نمود وقتی
استاد محقق در بخش دیگری از سخنان خود شعرِ «بین آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند» از سعدی، شاعر بلندآوازه ایرانی، را خواند و افزود مردان نباید از خشونت علیه زنان خوشحال شوند یا در برابر آن سکوت کنند چراکه مردان و زنان در کنار هم معنای انسانی پیدا کرده‌اند.
به چشم احترام به زنان نگاه کنیم و آنان را موجوداتی پاک و مقدس بدانیم، دیگر علیه زنان دست به خشونت نمی‌زنیم.
قابل ذکر است کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان با همکاری و کار مشترک وزارت حج و اوقاف و علمای دین راه اندازی شده بود. 
وی گفت مادامیکه زنان را در ردیف اموال خود قرار دهیم، نگاهی فرودست به این قشر آسیب‌پذیر جامعه داشته باشیم و مقام انسانی زن را نادیده بگیریم، خشونت علیه زنان نیز توجیه شده فرض خواهد شد.


 اصلاح بشر خواهی، اصلاح بطون باید!
معاون دوم رئیس اجرایی در ادامه یک‌بار دیگر بر اصلاح تفکر جامعه به عنوان راهی اصلی برای محو خشونت علیه زنان تأکید کرد و گفت جامعه زمانی به تعادل روانی می‌رسد که دیدگاه مردان به زنان تغییر کند.
استاد محقق، از علماء، اساتید حوزه و دانشگاه و روشنفکران جامعه خواست در تلاشی مشترک، اندیشه‌های منفی جامعه نسبت به زنان را تغییر دهند و جایگاه والای زنان در جامعه را نهادینه سازند.
«بهشت زیر پای مادران است. فاطمه(س) مادرِ پدرش است.»
معاون دوم رئیس اجرایی با استناد به این حدیث از پیامبر اسلام(ص) گفت: «وقتی حضرت محمد(ص) برای زن جنین جایگاه بلندی قائل شده‌اند، ما چرا باید خشونت را علیه زنان روا بداریم.»

استاد محقق در بخش دیگری از سخنان خود شعرِ «بین آدم اعضای یکدیگرند   که در آفرینش ز یک گوهرند» از سعدی، شاعر بلندآوازه ایرانی، را خواند و افزود مردان نباید از خشونت علیه زنان خوشحال شوند یا در برابر آن سکوت کنند چراکه مردان و زنان در کنار هم معنای انسانی پیدا کرده‌اند.
وی افزود عقل بشر نیز امروز به این نتیجه رسیده که زنان باید در جایگاه والای اجتماعی خود قرار گیرند.
آقای محقق گفت با در نظرداشت دو دیدگاه الهی و بشری باید گفت وقتی زنان در خانه، مکتب و اداره امنیت داشته باشند، بدون شک روی رفتار آنان در خانواده و تربیت فرزندان تأثیر مثبت خواهد داشت.
باید گفت بی‌سوادی، فقر و جنگ‌های مداوم در افغانستان سبب شده، زنان و دختران بیشتر از مردان قربانی خشونت گردند؛ خشونت‌های فیزیکی، جنسی، لفظی و روانی، اقتصادی و رفتاری علیه زنان در افغانستان بی‌داد می‌کند و موارد زیادی مشاهده شده که زنان براساس یک باور دینی غلط و برخی توجیهات نادرست ناموسی و حیثیتی به قتل رسیده‌اند.  
 
کد مطلب: 86642
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل