​۱۵۴ شرکت از پروسه تدارکاتی محروم و ضمانت‌های بانکی شان ضبط گردید

اداره ملی تدارکات می‌گوید که ارائه معلومات غیرواقعی به منظور به دست آوردن قرار داد؛ تزویر اسناد، پیشنهاد یا وعده به منفعت یا تطمیع طور مستقیم و غیرمستقیم؛ سازش با سایر داوطلبان یا کارکنان تدارکات در مراحل تدارکات؛ اعمال خشونت، تهدید یا تحت تأثیر قراردادن کارکنان تدارکات؛ ایراد تهمت، افتراء یا ادعای نادرست بالای اداره یا کارکنان مربوطه؛ مداخله در امر اشتراک داوطلبان رقابت کننده به نحوی که شفافیت مراحل تدارکات را متأثر سازد و افشای اسرار سایر داوطلبان، باعث محرومیت شرکت‌های داوطلب می‌گردد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۵
​۱۵۴ شرکت از پروسه تدارکاتی محروم و ضمانت‌های بانکی شان ضبط گردید
اداره تدارکات ملی، ۱۵۴ شرکت داوطلب را به دلیل تخلف از پروسه تدارکات، محروم و ده‌ها میلیون افغانی ضمانت بانکی این شرکت‌ها را به حساب دولت افزوده‌است.
در خبرنامه اداره تدارکات ملی که دیروز (یکشنبه، ۱۱ قوس) منتشر شده، آمده‌است شرکت‌هایی که در گذشته با جعل و تزویر، تخلف و فساد، قراردادها را به دست می‌آوردند، دست شان کوتاه و در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند و از شرکت در داوطلبی‌ها محروم شده‌اند. در خبرنامه تصریح شده‌است که کمیته محرومیت اداره تدارکات ملی، مطابق قانون تدارکات تا اکنون ۱۵۴ داوطلب قراردادی را از اشتراک در پروسه‌های تدارکاتی محروم نموده‌است و درخواست محرومیت شماری دیگر نیز تحت رسیدگی قرار دارد. منبع نوشته‌است: «این اقدام سبب شده تا حلقات مافیایی که منافع غیرمشروع شان قطع شده، تلاش کنند که کارکرد اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی را به باد انتقاد بگیرند و به نحوی می‌خواهند اینگونه فعالیت‌ها و دستاوردهای این دو اداره را سپوتاژ کنند.»
به گفته این اداره، در گذشته قراردادهای بزرگ و به صورت کُل اقتصاد کشور، در «انحصار زورمندان و گروه‌های مافیایی» قرار داشت؛ اما حکومت وحدت ملی، با ایجاد اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی، به این وضعیت پایان داده‌است.
این اداره می‌گوید که محرومیت شرکت‌های متخلف، به دلیل گسترش بخشیدن شفافیت و رقابت بیشتر میان داوطلبان، یک امر معمول در نظام تدارکات کشورها محسوب می‌گردد.
اداره ملی تدارکات می‌گوید که ارائه معلومات غیرواقعی به منظور به دست آوردن قرار داد؛ تزویر اسناد، پیشنهاد یا وعده به منفعت یا تطمیع طور مستقیم و غیرمستقیم؛ سازش با سایر داوطلبان یا کارکنان تدارکات در مراحل تدارکات؛ اعمال خشونت، تهدید یا تحت تأثیر قراردادن کارکنان تدارکات؛ ایراد تهمت، افتراء یا ادعای نادرست بالای اداره یا کارکنان مربوطه؛ مداخله در امر اشتراک داوطلبان رقابت کننده به نحوی که شفافیت مراحل تدارکات را متأثر سازد و افشای اسرار سایر داوطلبان، باعث محرومیت شرکت‌های داوطلب می‌گردد.
در خبرنامه تصریح شده‌است، قراردادیی که قرارداد عقد شده را با شخص دیگر قرارداد نماید (عقد قرارداد فرعی مطابق به احکام قانون نافذه تدارکات از این امر مستثنی است)؛ تعویض کارکنان کلیدی به گونه غیرموجه خلاف احکام قانون تدارکات کشور؛ داوطلبانی که دریک داوطلبی رئیس یا معاون آنها مشترک باشند؛ در صورت اثبات تخلف در قرارداد تدارکات تکمیل شده که بالاثر آن محروم نگردیده باشد؛ محکومیت به جزا در ارتباط با تخلفات قراداد یا قراردادی فرعی تدارکات؛ درصورت محکومیت قراردادی و فسخ قرارداد به اثر تخطی قراردادی از ایفای تعهدات و شرایط مندرج آن نیز شامل محرومیت از قرارداد می‌باشد.
به اساس معلومات این اداره، هرگاه تخلفات موارد فوق که تذکر داده شده تکرار گردد، کمیته محرومیت، متخلف را از دو سال الی پنج سال از اشتراک در مراحل تدارکاتی محروم می‌کند.
در خبرنامه به چند مورد دیگر همچون، درخواست محرومیت داوطلب و قراردادی متخلف ازسوی ادارات تدارکاتی و بودجوی به کمیته محرومیت تسلیم می‌گردد؛ مطابق قانون، اداره تدارکاتی باید داوطلب و قراردادی متخلف را شناسایی و در خواست محرومیت وی را به کمیته محرومیت ارسال نماید؛ داوطلب و قراردادی که دوسیه درخواست محرومیتش در جریان باشد، اجازه اشتراک درپروسه‌های تدارکاتی را دارد و در صورت برنده شدن و عقد قرارداد با وی الی ختم پروسه محرومیت و صدور فیصله نهایی معطل می‌باشد، اشاره کرده‌است که داوطلب و قراردادی محروم شده، می‌تواند طی ده روز پس از ابلاغ محرومیت، درخواست تجدید نظر را به کمیته بررسی اداری با دلایل ارایه نماید.
بر پایه معلومات اداره تدارکات ملی، در طی مراحل محرومیت، به داوطلب اطلاع داده می‌شود تا در جلسه استماعیه کمیته محرومیت اشتراک و با اسناد دست داشتهٔ خویش، قبل از تصمیم در مورد محرومیت وی، شرکت ورزد.
همچنان، نام و مشخصات قراردادی که پروسه محرومیت آن در جریان می‌باشد، در ویبسایت اداره تدارکات ملی با ذکر مرجع درخواست دهنده درج می‌شود.
همچنین، در صورت عدم حضور داوطلب و قراردادی در ۱۰ روز کاری پس از ارسال اطلاعیه کتبی، ایمیل و تماس تیلیفونی، موضوع از طریق یکی از جراید کثیرالانتشار نشر می‌گردد. در صورت عدم حضور در خلال مدت پنج روز کاری پس از اعلان، کمیته به رویت اسناد و مدارک موجود، تصمیم نهایی را در زمینه اتخاذ می‌نماید. مبنع می‌نگارد که کمیته محرومیت در پیشبرد امور مربوطه و صدور فیصله‌های خویش مستقلانه و غیرجانبدارانه مطابق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات عمل می‌نماید.
اداره تدارکات ملی، یکی از نهادهای جوان و نمونه در حکومت وحدت ملی به‌شمار می‌رود که کارکرد شفاف آن، همواره از سوی نهادهای معتبر ملی و بین‌المللی تأیید شده‌است. این اداره با ایجاد سیستم‌های نظارتی و استخدام جوانان متخصص و تحصیل کرده، توانسته منافع غیرمشروع افراد و گروه‌های مافیایی را که از بابت قراردادها به دست می‌آوردند، قطع نماید و در روند اعطای قراردادها تا حدی زیاد شفافیت را تأمین کند. کمیته محرومیت بر اساس قانون تدارکات، در چوکات اداره تدارکات ملی ایجاد گردیده و شرکت‌های مختلف بر بنیاد ماده ۴۹ این قانون، از اشتراک در داوطلبی‌ها محروم می‌شوند و این کمیته مکلف است، هر داوطلب یا قراردادی را که از احکام قانون نافذه تدارکات تخلف نماید، از دو سال تا پنج سال نظر به شدت و خفت تخلف شان از اشتراک در مراحل تدارکاتی محروم کند.
کد مطلب: 86437
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل