​طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ به مجلس نمایندگان معرفی شد

طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ از سوی وزارت مالیه جهت تصویب به مجلس نمایندگان معرفی شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ قوس ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۸
​طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ به مجلس نمایندگان معرفی شد
عبدالله رقیبی معین عواید و گمرکات وزارت مالیه دیروز (چهارشنبه، ۷ قوس) این طرح را به مجلس نمایندگان ارائه کرد و از این مجلس خواست تا جهت تأمین بودجه دولت آن را تصویب کند.
مجموع بودجه ملی این سال، ۳۹۹ میلیارد افغانی پیشبینی شده که ۲۷۵ میلیارد آن مصارف عادی دولت و ۱۲۴ میلیارد دیگر آن مصارف پروژه‌های انکشافی دولت را تأمین خواهد کرد.
از مجموع ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه انکشافی نیز ۶۱ میلیارد آن بودجه اختیاری بوده و ۶۳ میلیارد دیگر آن بودجه غیر اختیاری است که از سوی کشورها و نهادهای کمک کننده جهانی مصرف خواهد شد.
هزینه اعمار خطوط آهن بندر آقینه و اندخوی، پروژه‌های برق رسانی، اعمار جاده‌ها و اعمار بندهای آب از سوی این بودجه ملی تمویل خواهد شد.
عبدالله رقیبی معین وزارت مالیه گفت که بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به بودجه سال ۱۳۹۷ مالی حدود ۱۲ درصد افزایش یافته و در بودجه عادی هم صرفه جویی شده‌است.
آقای رقیبی افزود که طرح این بودجه با در نظر داشت توانمندی مالی دولت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم با معیارهای بین‌المللی ترتیب شده و برای کاهش فساد نیز تدابیری سنجیده شده‌است.
به گفته او، بخش امنیت، زیر بنا، معارف، حکومتداری خوب، زراعت و انکشاف دهات بیشترین سهم را در بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ دارند. طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ هفته گذشته با ارائه ۵۵ نظریه پیشنهادی از سوی مجلس سنا تأیید شد و دیروز جهت تصویب به مجلس نمایندگان معرفی شده‌است.
بر بنیاد قانونی اساسی، مجلس نمایندگان صلاحیت تصویب بودجه ملی را دارد.
کد مطلب: 86339
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل