نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » علمی، فرهنگی، ورزشی

کتابِ «نام افغانستان از دیدگاه پژوهش‌گران» منتشر شد

۲۸ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۹:۱۰

در شمارهٔ دوازدهم این اثر علمی آمده‌است که واژهٔ افغانستان از جانب ایرانی‌ها در پیمان‌ها با انگلیس بر این سرزمین گذاشته شده‌است. اول بار در قرارداد میان ایران و انگلیس در زمان شاه شجاع واژهٔ افغانستان مطرح شد. در واقع، مبتکر این نام خود افغان‌ها نبوده بلکه ایرانی‌ها بوده‌اند.

در این یادداشت سعی می‌شود تا کتاب جدید زکریا اصولی تحت عنوان «نام افغانستان از دیدگاه پژوهش‌گران» به معرفی گرفته شود و پاره‌های از این کتاب نیز جهت معلومات مزید یادآوری گردد. این اثر پژوهشی در ماه عقرب ۱۳۹۷ هجری خورشیدی در شهر کابل زیور چاپ یافته‌است که به شکل PDF از طریق شبکه‌های مجازی به گونهٔ سریع، مداوم و همه‌گانی قابل دسترس است. در این اثر بیشتر از شصت دیدگاه پژوهش‌گران، دانش یافته‌های تاریخ، دانش‌پژوهان جامعه‌شناسی و… در مورد نام افغانستان با حفظ حقوق معنوی شان تصریح گردیده‌است.

این اثر در ۱۲۰ برگ آراسته شده و با درج شابک ۹۸۷-۹۹۳۶-۱-۰۱۴۳-۲ ادارهٔ کاپی رایت وزارت اطلاعات فرهنگ در مراحل قانونی گردیده‌است. روش تحقیق در این اثر متفاوت است، دلیل این تنوع تحقیقی وضاحت، سرعت و قوت دیدگاه فرهیخته‌گان در مورد نام افغانستان است. منابع تحقیقی این پژوهش مستدل و مدلل است که بیشتر از کتب، مجلات، روزنامه‌ها و… را احتوا می‌کند. درج منابع و ارجاع دیدگاه یکی از تفاوت‌های بارز نگارش این اثرِ تاریخی است که هر منبع به شیوهٔ لازمش در پاورقی درج کامل شده‌است.

تاکنون ۵۰۰ نسخه از این اثر در مرحلهٔ نخست چاپ شده و در اکثر انتشارات شهر کابل قابل دریافت است. استقبال که از این اثر تاکنون صورت گرفته‌است قابل ملاحظه است شماری نظر مخالف و برخی دیگر نظر موافق یا هم نظر ممتنع داشته‌اند، در حقیقت این تحقیق زمینه‌های گفتمان‌های علمی را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، تاریخی، دینی و سیاسی فراهم می‌سازد.

در این قسمت به چند مورد از دیدگاه پژوهش‌گران که در مورد نام افغانستان است اشاره می‌کنیم.

در شمارهٔ دوازدهم این اثر علمی آمده‌است که واژهٔ افغانستان از جانب ایرانی‌ها در پیمان‌ها با انگلیس بر این سرزمین گذاشته شده‌است. اول بار در قرارداد میان ایران و انگلیس در زمان شاه شجاع واژهٔ افغانستان مطرح شد. در واقع، مبتکر این نام خود افغان‌ها نبوده بلکه ایرانی‌ها بوده‌اند.

به همین گونه در شمارهٔ بیست‌ویکم این اثر علمی تصریح یافته‌است: سرزمینی که به‌نام «ایران» و «خراسان» یاد می‌شد و به قوم و گروه ویژه‌ای از ساکنان این سرزمین نسبتی نداشت، به «افغانستان» تبدیل شد که یک نام قومی است و در گذشته‌ها به مناطق پشتون‌نشین میان مرز خراسان و پنجاب اطلاق می‌شد که اکنون در خاک پاکستان موقعیت دارد.

واژهٔ افغانستان و ملحقات آن، به عنوان نام رسمی برای سرزمینی که اکنون افغانستان خوانده می‌شود، ساخته و پرداخته بریتانیا است که برای نخستین‌بار در معاهدهٔ «گندمک» با امیرمحمد یعقوب‌خان ۱۸۷۹ میلادی به کار رفت.

در شمارهٔ سی‌ودوم این اثرعلمی آمده‌است: اسم افغانستان یک اسم تازه و جوان بوده و مانند کلمهٔ افغان سیر داشته‌است به این معنا که نخست این اسم به یک منطقهٔ محدود (کوه‌های سلیمان) اطلاق می‌گردید، آنگاه قبایل پشتون را دربرگرفت تا آن که جانشین اسم خراسان گردید.

برای اولین‌بار کلمهٔ افغانستان در کتاب سیفی اوایل قرن هفتم هجری ذکر شده‌است. الفنستن در کتاب خود به‌نام «سلطنت کابل» در ۱۸۱۵ میلادی برای اولین‌بار لفظ افغانستان را به کار برده‌است و آن را نام سرزمین خراسان رجحان می‌دهد و جانشین کلمهٔ خراسان می‌سازد.

در مکاتبات و معاهدات رسمی با دول خارجی ظاهراً نخستین‌بار کلمهٔ افغانستان از طرف لارد اکلند وایسرای هندوستان در پاسخ نامهٔ خودش به عنوان شاه شجاع ۱۸۳۸ میلادی به کار رفته‌است.

در شمارهٔ پنجاه و ششم این اثر علمی آمده‌است: نام افغانستان یک نام تازه و بسیار جدید است؛ فردوسی شاعر بزرگ و حماسه‌سرا از عدم استعمال آن معذور است زیرا کلمهٔ افغان به شهادت شاهنامه به عنوان نام عشایری که سابقهٔ هزار ساله دارد، اما اسم ترکیبی افغانستان از ۱۵۰ سال تجاوز نمی‌کند.

در شمارهٔ شصت و چهارم این اثر علمی آمده‌است: افغانستان نام جغرافیای سیالی بوده که از محدودهٔ کوچکی در حوالی رود سند وسطی آغاز گشته، به تدریج و به مرور زمان سرزمین‌های وسیع‌تری از مستنگ تا سوات را دربرگرفته است. از آغاز قرن نوزدهم به بعد، این نام به قلمروی اطلاق شده که بیرون از حدود افغانستان تاریخی موقعیت داشته‌است.

در زمان احمدشاه ابدالی، حدود افغانستان به کجاها می‌رسید، اما چیزی که مسلم است، این است که احمدشاه ابدالی داعیهٔ رهبری افغانستان را نداشت؛ او را پادشاه خراسان می‌خوانند.