وزارت مالیه طرح بودجه سال آینده را به مجلس سنا ارائه کرد

وزارت مالیه طرح بودجه سال آینده مالی ۱۳۹۸ را که شامل ۳۹۹ میلیارد افغانی بودجه عادی و انکشافی است و ۴۷ در صد آن از عواید داخلی تمویل می‌شود، به مجلس سنا ارائه کرد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۱
وزارت مالیه طرح بودجه سال آینده را به مجلس سنا ارائه کرد
همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه، دیروز طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۸ را به مجلس سنا ارائه کرد و از این مجلس خواست تا نظریات پیشنهادی شان را در مورد این بودجه ارائه کند.
در ماده نود وهشتم قانون اساسی آمده‌است: «بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت، از طریق مشرانو جرگه توأم با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می‌شود و تصمیم ولسی جرگه، بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رئیس‌جمهور نافذ شمرده می‌شود.»
قیومی گفت که بودجه مالی سال آینده، با در نظرداشت توانمندی مالی دولت، بهبود وضعیت اقتصادی مردم و با معیارهای بین‌المللی ترتیب شده و برای کاهش فساد نیز در این بودجه تدابیری روی دست گرفته شده‌است. به گفتهٔ وی مجموع بودجه ملی سال آینده ۳۹۹ میلیارد افغانی پیشبینی شده که ۲۷۵ میلیارد آن، مصارف عادی دولت و ۱۲۴ میلیارد دیگر آن، مصارف پروژه‌های انکشافی دولت را تأمین خواهد کرد.
وی گفت که ۱۸۸ میلیارد افغانی این بودجه، از عواید داخلی و متباقی از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود.
موصوف افزود که از مجموع ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه انکشافی، ۶۱ میلیارد آن بودجه اختیاری و ۶۳ میلیارد دیگر آن، بودجه غیر اختیاری است که از سوی کشورها و نهادهای کمک کننده جهانی مصرف خواهد شد. وی بدون ارائه جزییات گفت که اعمار خطوط آهن بندر آقینه و اندخوی، پروژه‌های برق رسانی، اعمار جاده‌ها، اعمار بندهای آب، انتقال برق، اعمار کمپلکس دارالامان، توسعه تکنالوژی و آبیاری، شامل پروژه‌هایی می‌باشد که در طرح بودجه سال آینده مالی گنجانیده شده‌است.
بنا بر معلومات سرپرست وزارت مالیه، بودجه سال آینده مالی نسبت به بودجه سال روان مالی، ۱۲ فیصد افزایش دارد.
او افزود که بیشترین بودجه به سکتورهای امنیت، زیربنا، صحت و معارف اختصاص داده شده‌است.
فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا، از اعضای مجلس خواست تا طرح بودجه را بررسی و در وقت معین آن بعد از درج مشوره‌های اعضای مجلس سنا، مورد تأیید قرار دهند.
به اساس اصول وظایف داخلی مجلس سنا، این مجلس باید در مورد طرح بودجه در پانزده روز تصمیم بگیرد.
کد مطلب: 85828
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل