نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » علمی، فرهنگی، ورزشی

شفیق شرق:

پیوند دائمی ملت‌های منطقه مرهون ابوالفضل بیهقی است

۲ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵

مرجع : خبرگزاری ايرنا

رایزن فرهنگی سفارت افغانستان در ایران گفت: ابوالفضل بیهقی با کتابت تاریخ بیهقی، پیوند ملت‌های منطقه را دائمی و ناگسسته کرده‌است.

«شفیق شرق» سه شنبه شب در هشتمین همایش بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در سبزوار افزود: ابوالفضل بیهقی ادیب، اندیشمند و مورخ نامداری است که ادبیات جهان و کشورهای فارسی‌زبان از آن بهره می‌برند.

وی اظهار داشت: ابوالفضل بیهقی در قلب مردم افغانستان جای دارد و برای مردم سرزمین ما شخصیتی ارزشمند است.

وی گفت: در رشته زبان و ادبیات فارسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های افغانستان به متون بیهقی توجه خاصی شده‌است و نیز نام بزرگترین انتشارات این کشور به نام بیهقی است.

شفیق شرق افزود: بیهقی گزارشگر حقیقت بوده و حقایق را به گونه ای نوشته که تا امروز ماندگار بوده و اثری به جا گذاشته که به جای آنکه از سلطان مسعود غزنوی یاد شود از بیهقی نام برده می‌شود.

رایزن فرهنگی سفارت تاجیکستان در ایران نیز گفت: ابوالفضل بیهقی پیوند و قرابت فرهنگی کشورهای فارسی‌زبان را به هم نزدیک تر کرده و تبادل اندیشه‌ها را بیشتر نموده‌است.

«یوری بایف مرادجان» افزود: مردم تاجیکستان سالهای گذشته از ترجمه روسی تاریخ بیهقی بهره می‌بردند که اکنون یک پژوهشگر تاجیکستان آن را به زبان این کشور ترجمه کرده‌است.

هشتمین همایش ابوالفضل بیهقی از اول آبان مدت چهار روز در سبزوار ایران ادامه دارد.