​بانک جهانی ۴۰۳ میلیون دالر برای بهبود وضعیت معارف و توانمند سازی زنان کمک کرد

شوبهم چودری، رئیس بانک جهانی در افغانستان موافقنامه کمک بلا عوض ۴۰۳ میلیون دالری را با محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه به امضاء رساند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۷
​بانک جهانی ۴۰۳ میلیون دالر برای بهبود وضعیت معارف و توانمند سازی زنان کمک کرد
محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، پیش از امضای موافقنامه به رسانه‌ها گفت که این کمک برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های توانمندسازی و آموزشی زنان، تحقق تساوی جنسیتی، کاهش فقر، رشد اقتصادی و بیشتر شدن عواید است.
آقای قیومی افزود که زنان بخش قابل توجهی از جامعه هستند؛ توانمندسازی آنان به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کمک زیادی خواهد کرد.
سرپرست وزارت مالیه تشریح کرد که از جمله این بسته کمک مالی، مبلغ ۲۹۸ میلیون دالر برای تمویل پروژه «اقرأ» به منظور تقویت نظام آموزشی و بهبود شرایط یادگیری سکتور معارف افغانستان اختصاص یافته‌است.
او گفت که توقع می‌رود از طریق این پروژه برای ۷ میلیون کودک و نوجوان، به ویژه دختران تسهیلات لازم به منظور فراهم سازی فرصت‌های دسترسی متوازن و عادلانه در زمینه‌های آموزش ابتدائیه و متوسطه در یک تعداد ولایات مشخص فراهم شود.
آقای قیومی همچنان افزود که مبلغ۱۰۰ میلیون دالر کمک بلاعوض غرض تمویل پروژهٔ توانمند سازی اقتصادی زنان روستایی افغانستان به هدف تقویت و انکشاف توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی زنان فقیر و بی‌بضاعت در یک تعداد محلات مشخص ولایات کشور اختصاص داده شده‌است.
به گفته سرپرست وزارت مالیه، بیش از ۵ میلیون دالر برای پروژه انکشاف تحصیلات عالی به هدف افزایش دسترسی جوانان به تحصیلات عالی و همچنان بهبود کیفیت و مطابقت نظام تحصیلی با نیازمندی‌های بازار کار، اختصاص داده می‌شود.
شوبهم چودری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان در این نشست گفت که با این کمک ما می‌توانیم در راستای تأمین و تحکیم یک آینده مصئون و مرفه برای افغانستان گام برداریم.
محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف نیز ضمن مهم خواندن برنامهٔ اقراء گفت که با امضاء این سند، کارهای مهمی در راستای بهبود کیفیت معارف انجام خواهد شد.
او افزود که وزارت معارف تمامی برنامه‌های عملی اقرأ را نهایی ساخته و این برنامه در وقت و زمان معین آن با در نظرداشت بودجه تعیین شده طوری نهایی خواهد شد که از هر نگاه اثرات مثبت آن در نظام معارف کشور محسوس خواهد بود.
پروژهٔ اقرأ، دانش‌آموزان را در مناطق شهری، همچنان آن عده کودکان، به ویژه دختران را که در ولایات عقب مانده و محلات دور افتاده بنا بر دلایل مختلف از رفتن به مکتب بازمانده اند، درچارچوب یک برنامه پنج ساله تحت پوشش قرار می‌دهد.
قابل ذکر است که پروژه بهبود کیفیت معارف به مثابه یک برنامه ملی در راستای بهبود کیفیت آموزش و افزایش دسترسی متعلمین مکاتب ابتدائیه الی صنوف ۱۲ به فرصت‌های آموزشی فعالیت کرده‌است.
کد مطلب: 85283
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل