​جلسۀ شورای امنیت ملی به ‌ریاست رئیس جمهورغنی برگزار شد

جلسۀ شورای امنیت ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در قصر گلخانۀ ارگ برگزار گردید.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۲
​جلسۀ شورای امنیت ملی به ‌ریاست رئیس جمهورغنی برگزار شد
به گزارش پیام آفتاب، در این جلسه گزارش کارکردهای پولیس محلی، طرح اصلاح و بهبود محابس برای چهار سال آینده و پیشرفت در نتایج بررسی رویداد حمله‌ی تروریستی به هوتل انترکانتیننتال مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا گزارش کارکردهای پولیس محلی به جلسه ارائه شد و رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش ذکر شده دستور ایجاد فرماندهی واحد در پولیس ملی را صادر و بر تقویت نقاط موثر تاکید ورزید.
سپس طرح اصلاح و بهبود محابس برای چهار سال آینده به جلسه ارائه شد؛ رئیس جمهور در این مورد گفت اصلاحات همه جانبه باید در رهبری و مدیریت محابس صورت گیرد و به حقوق و امتیازات محبوسین توجه شود. 
وی بر رعایت قوانین و حقوق بشر در رفتار با محبوسین نیز تاکید کرد.
در این جلسه نتایج بررسی رویداد تهاجمی و تروریستی سال گذشته بالای هوتل انترکانتیننتال مورد بررسی قرار گرفت و رئیس جمهور به خاطر پیشرفت در بازداشت عاملین آن رویداد از مسئولین ارگان های امنیتی تشکر کرد و به آنان هدایت داد که جزئیات گزارش را با مردم شریک سازند.
کد مطلب: 84576
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل