اشرف غنی: تطبیق پروژه‌های عمرانی در غرب کابل سرعت یابد

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که رئیس‌جمهور به شهرداری کابل و اداره انکشافی زون پایتخت، دستور داده که تطبیق پروژه‌های عمرانی در غرب کابل را سرعت دهند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۱
اشرف غنی: تطبیق پروژه‌های عمرانی در غرب کابل سرعت یابد
بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری که دیروز یکشنبه اول میزان، منتشر شده، آمده‌است که رئیس‌جمهور با شعیب رحیم، معاون شهرداری کابل و سمیع استانکزی، رئیس اداره انکشافی زون پایتخت، در رابطه به پروژه‌های عمرانی در غرب کابل، صحبت کرده‌است.
در اعلامیه آمده که آنها به رئیس‌جمهور در مورد وضعیت فعلی و آینده غرب کابل که شامل سرک، کانال و پارک می‌شود، معلومات داده‌اند.
معاون شهرداری کابل به رئیس‌جمهور گفته‌است که کار استملاک سرک عرفانی جریان دارد و در بحش استملاک محلات بدیل مناسب، نیز هماهنگی وجود دارد.
آقای غنی به معاون شهرداری کابل و رئیس اداره انکشافی زون پایتخت دستور داد که یک نقشهٔ واضح از ساحه دشت برچی با سرک‌های پیشنهادی و تعداد خانه‌های که به استملاک می‌روند، آماده کنند و افزوده که راه‌های بدیل برای سرک موازی و سرک‌های فرعی، مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس‌جمهور گفته که ساحات سفید و دولتی در نقشه گنجانیده شود تا در صحبت با مردم با تصویر واضح تصامیم اتخاذ گردد.
آقای غنی به شهرداری کابل دستور داده که تاریخ مشخص کار سرک عرفانی، مدیریت پروژه و شرکت‌های قراردادی را هر چه عاجل مشخص کند.
رئیس‌جمهور تأکید کرده که «سرعت را در تطبیق پروژه‌ها می‌خواهم و مردم باید نتایج وعده‌های داده شده را عملاً مشاهده کنند.»
بحث جاده‌های فرعی و بهسازی منطقه دشت برچی در غرب کابل، بیش از دو سال است که مطرح شده، اما تا کنون تعداد کمی از پروژه‌های که قرار بود در این بخش از پایتخت تطبیق شود، اجرایی شده‌است.
شهرداری کابل، پیش از این بارها اعلام کرده بود که برنامه‌های مشخص برای بهبود وضعیت ترافیک و اعمار جاده‌های فرعی در دشت برچی دارد، اما تا کنون این برنامه‌ها را عملی نکرده‌است.
منطقه دشت برچی در غرب کابل، عمدتاً هزاره نشین است. در ۱۷ سال گذشته، به انکشاف و بهبود وضعیت این منطقه از پایتخت کشور، کمتر توجه شده‌است.
کد مطلب: 84249
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل