۱
 

نشانه گرفتن شیعه از مرکز و زبان تشیع!

زهیر به عنوان والی بامیان از مرکز تشیع و از زبان هزاره مراسم برگزاری روز عاشورا با توهین به عزاداران حسینی تاکید کرد که «اولین بار عبیدالله ابن زیاد با نصب پرچم‌های سرخ و سیاه و آذین بندی شهرها، برای امام حسین عزاداری کرد. زهیر نحوه عزاداری عزاداران امام حسین(ع) را تکرار کار یزیدی دانست در حالی که او یکی از طرفداران سرسخت برگزاری چشن دمبره در مرکز تشیع است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۳
نشانه گرفتن شیعه از مرکز و زبان تشیع!
زهير از متعصب ترين جوانان طرفدار خط مزارى بود. جوانى كم حرف و در عين حال مغرور.او از لحاظ خانوادگى به خط سياسى مزارى تعلق نداشت، اما آگاهانه به انتخاب خود، خط مزارى را انتخاب كرد. جوانى اهل درس و مطالعه و آشنا با دنياى طلبگى و ديگرانديشى. زهير در كنار طلبگى، مداوم كتاب هاى داكتر سروش از قبيل "قبض و بسط تئوريك شريعت" را مى خواند. از خواننده هاى هميشگى مجلاتى چون "كيان" بود. به تاريخ هزاره ها علاقه خاص داشت. 
بعد ها زهير به باميان رفت و كم كم از نزديكان استاد خليلى شد. كار او به قوماندانى و جبهه و جنگ كشيد و از سال ١٣٨٠الى ١٣٨٣ به صفت قوماندان فرقۀ ٣٤ پيادۀ ولايت باميان اجراى وظيفه نموده است.. روزهای جنگ را در كوه هاى دره صوف و باميان و يكاولنگ به عنوان يكى از قوماندان هاى خليلى سپرى كرد و زهير هم كم كم از دنياى قوماندانى بيرون آمد و چهره اى سياسى و رسانه اى و فرهنگى شد. در انتخابات پارلمانى از ولايت سمنگان به پارلمان راه يافت، اما بعد از مدتى در تعاملات پشت پرده، عضويت پارلمانی اش لغو شد. نه هياهويى كرد و نه دست به تپ و تلاش زد. بلكه بسيار خونسرد به كارهایش در دفتر استاد خليلى ادامه داد و از سال ١٣٩٠ الى ١٣٩٣ منحيث مشاور کريم خليلى معاون دوم رييس جمهور اسبق ایفای وظیفه نمود.
در فصل انتخابات رياست جمهورى زهير يكى از نمايندگان خاص استاد خليلى در مذاكرات بود. زمينه بند و بست "جامعه باز" با استاد خليلى را فراهم كرد و با تمام توان در راستاى سياست هاى استاد خليلى، در انتخابات تلاش و كوشش نمود. 
از طلبگى تا قوماندانى، از قوماندانى تا سخنگويى و سياست و حالا هم ولایت.
و بعد زهیر به عنوان والی بامیان از مرکز تشیع و از زبان هزاره مراسم برگزاری روز عاشورا با توهین به عزاداران حسینی تاکید کرد که «اولین بار عبیدالله ابن زیاد با نصب پرچم‌های سرخ و سیاه و آذین بندی شهرها، برای امام حسین عزاداری کرد. زهیر نحوه عزاداری عزاداران امام حسین(ع) را تکرار کار یزیدی دانست در حالی که او یکی از طرفداران سرسخت برگزاری چشن دمبره در مرکز تشیع است.
آیا؟؟؟
از صفحه: ​Sayed Hasan Hadi
کد مطلب: 84216
گزارشگر : حفیظ‌الله رجبی
 


 
رضا
۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۳:۵۷:۲۹
پیرزاده ها کمتر آشب به پا کنید و زیاد شیعه گی تان را به روخ ما می کشید ما شما را خوب میشناسیم گاهی در دامن عمر میغلتید و گاهی خود را زاده زهرا قلم داد می کنید این نوع موضیع گیری ما را بیشتر منسجم میکند شما خیال میکنید شیعه بودن ما را زیر سئوال ببرید ما از شما جلوتر شیعه بودیم گذشته شما خیلیمعلوم نیست که در کجا وصلید!! رضا تگابغار ورس بامیان (18579)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل