​اداره مبارزه با فساد اداری: برخی از نمایندگان شورای ملی دارایی‌های خود را ثبت نمی‌کنند

اداره مبارزه با فساد اداری می‌گوید که شماری از نمایندگان شورای ملی در برابر ثبت دارایی‌های شان مقاومت می‌کنند و با این اداره همکاری نمی‌کنند.
تاریخ انتشار : شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰
​اداره مبارزه با فساد اداری: برخی از نمایندگان شورای ملی دارایی‌های خود را ثبت نمی‌کنند
به گزارش پیام آفتاب، یما ترابی، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری امروز شنبه (۳۱، سنبله) گفت که تا کنون دارایی‌های ۱۴ هزار تن از کارمندان واجد شرایط دولت، ثبت و بررسی شده‌است و شمار باقی مانده آن نیز در حال انجام است.
وی افزود که ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات دولتی برای جلوگیری از فساد اداری و اختلاص دارایی‌های دولت مهم و ارزنده است و توقع ما از کارمندان بلندپایه دولت این است که با ما همکاری نمایند.
آقای ترابی بیان داشت که تاکنون ۱۴ هراز فورم میان کارمندان دولت توزیع شده و دارایی‌های کارکنان کلیدی دولت نیز ثبت و بررسی شده‌اند.
رئیس سکرتریت اداره مبارزه با فساد اداری تأکید کرد که هرگونه معلومات گمراه کننده و تأخیر در ارائه معلومات از سوی کارمندان دولت در مورد دارایی‌های‌شان پی‌گرد قانونی و مجازات به همراه دارد.
وی تصریح کرد که ما در گذشته با چالش‌ها و خلاهای متعددی مواجه بودیم؛ زیرا از یک طرف مشکل قانونی در زمینه ثبت دارایی‌ها کارمندان دولت وجود داشت و از جانب دیگر کم‌کاری خود اداره سبب نارسایی‌ها شده بود.
آقای ترابی خاطرنشان کرد که روند ثبت دارایی‌های کارمندان دولتی همه ساله تا زمان احراز مسئولیت آن‌ها ادامه دارد و تا کنون ۲۰ هزار بست مشمول این قانون شده؛ اما شمار از این پست‌ها خالی است.
اما او از عدم همکاری برخی نمایندگان شورای ملی با اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها خبر داد و گفت که شماری از اعضای هر دو مجلس در برابر ثبت و بررسی دارایی‌عای خود مقاومت می‌کنند و حاضر به همکاری نمی‌باشند.
ناهید ایثار، رئیس اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها گفت که هدف اساسی ما از ثبت و بررسی دارایی‌های کارمندان ارشد دولتی جلوگیری از فساد اداری و اعتبار بخشی نهادهای دولتی در برابر شهروندان است.
وی افزود که ما این روند را از کابل شروع کردیم و در حال گسترش به ولایت‌ها هستیم که روند ثبت و بررسی دارایی‌های کارمندان دولت در کابل تکمیل شده و در ولایت‌ها و نمایندگی‌های افغانستان در خارج از کشور جریان دارد.
بانو ایثار همچنان گفت که ثبت و بررسی دارایی‌های ۱۰۰ تن از کارمندان بلندپایه دولت در حال بررسی است و به زودی تکمیل خواهد شد.
رئیس اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها بیان داشت که مرحله ثبت و بررسی در حال تکمیل شدن است و در گام بعدی نتایج بررسی‌ها به نشر خواهد رسید و پس از آن مرحله تدقیق آن است.
وی از تمام شهروندان کشور خواست که پس از نشر گزارش ثبت و بررسی دارایی‌های کارمندان دولت، موارد غیرقانونی یا اطلاعات در مورد دارایی‌های آن‌ها که از دید ما پنهان مانده را با این اداره شریک سازند.
این در حالی است که اداره ثبت و بررسی دارایی‌های کارمندان ارشد دولتی ۹ سال قبل در زمان حکومت آقای کرزی و به هدف جلوگیری از فساد اداری افراد بلندپایه دولتی ایجاد شد و تا کنون هیچ گونه دستاورد ملموسی نداشته‌است.
سیدمهدی علوی‌نژاد/خبرگزاری پیام آفتاب، کابل
کد مطلب: 84192
گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل