اثبات شگفت انگیز، دال بر وجود بیش از یک گونه از انسان

این فکر که گونه های باستانی انسان از جمله خردمندان اصلاح شده اند اصلا فکر تازه ای نیست؛ اما این کشف افق تازه ای به کشف حقیقت می گشاید. به هر حال، ما تنها چند استخوان دنیسووان برای آزمایش داریم. با وجود این، این حقیقت که نمونه های یک دورگه ی نسل اولی را در خود دارند، نشان می دهد که پیوند نژادی در آن عهد بسیار رایج بوده است.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۴ سنبله ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۰
اثبات شگفت انگیز، دال بر وجود بیش از یک گونه از انسان
دسته بندی های بیولوژیکی می توانند عجیب و غریب باشند. احتمالا می دانید که دو نوع فیل در جهان وجود دارد؛ آسیایی و آفریقایی، ولی در واقع گونه و زیرگونه های بسیاری در میان آن دو دسته بندی وجود دارد. در مورد سگ ها نیز همین مورد صدق می کند.
بنا بر این گزارش، این گونه به نظر می رسد که هر ارگانیزم بخشی از باشگاه گونه های متفاوت است. پس چرا فقط یک گونه از انسان وجود دارد؟ جالب است بدانید بیش از یک گونه از ما وجود داشته و اثباتی قدیمی بر آن موجود است.
مطمئنا نام نئاندرتال ها به گوشتان خورده، ولی حدس می زنیم که تاکنون نام همزادهایمان دنیسووان را نشنیده باشید. در سال ۲۰۰۸ محققان در غار دنیسووای سیبری، دندان یک بزرگسال و استخوان انگشت یک بچه را یافتند که هر دو ۴۰۰۰۰ سال قدمت داشتند. دو سال بعد اعلام شد که آنالیز دی‌ان‌ای میتوکوندریال انگشت که تنها از مادر به ارث می رسد مشخص نموده که متعلق به یک دختر پنج تا هفت ساله یک نئوندرتال بوده است. هنوز بحث بر سر اینکه دنیسوان ها گونه‌ی جداگانه ای از انسان ها یا زیر شاخه ی نئاندرتال ها هستند، ادامه دارد.
چرا ما تنها گونه از انسان هستیم؟
دنیسوان
کشف یک گونه ی کاملا تازه از انسان ها اصلا کافی نبود. بخش دیگری از استخوان شخصی، بار دیگر در غار دنیسووا یافت شد و آزمایش دی‌ان‌ای میتوکوندریال نشان داد که این دختر سیزده ساله مادری نئاندرتال داشته است. در کنار میتوکوندریال، دی‌ان‌ای هسته ای نیز به کار گرفته شد که به کمک آن می توان تصوری از پدر یافته ارائه داد؛ البته به شرطی که به دی‌ان‌ای میتوکوندریال برای مقایسه دسترسی داشت. امسال این مطالعه انجام و مشخص شد که این نوجوان ماقبل تاریخی از پدری دنیسوان و مادری نئاندرتال بوده است.
اثبات شگفت انگیز، دال بر وجود بیش از یک گونه از انسان
منطقه ی دنیسوان ها
این فکر که گونه های باستانی انسان از جمله خردمندان اصلاح شده اند اصلا فکر تازه ای نیست؛ اما این کشف افق تازه ای به کشف حقیقت می گشاید. به هر حال، ما تنها چند استخوان دنیسووان برای آزمایش داریم. با وجود این، این حقیقت که نمونه های یک دورگه ی نسل اولی را در خود دارند، نشان می دهد که پیوند نژادی در آن عهد بسیار رایج بوده است.
اثبات شگفت انگیز، دال بر وجود بیش از یک گونه از انسان
پیوند خردمند و نئاندرتال
قطعا نئاندرتال ها اولین انسان هایی نبوده اند که با دنیسوان ها پیوند بسته اند. امروزه نیز دی‌ان‌ای یک دنیسوان وجود دارد و در مکانی شگفت انگیز، جزیره ی آرام ملانسیا به چشم می خورد. حدود ۴ تا ۶ درصد دی‌ان‌ای ساکنان آن به دنیسوان ها مرتبط است؛ اما برعکس اروپایی ها ملانسیانی ها هیچ نشانی از دی ان ای نئاندرتال ها ندارند؛ به این معنا که دی ان ای دنیسوان ها از پیوند خردمندان با آنها تاکنون بر جای مانده است.
اثبات شگفت انگیز، دال بر وجود بیش از یک گونه از انسان
نئاندرتال
تاکنون ما سه دسته مختلف از انسان نام برده ایم که هر یک توانسته اند، به نحوی ژن هایشان را تا به امروز منتقل کنند. در واقع انسان های ماقبل تاریخ بسیاری وجود داشته که علت اینکه خردمندان به طور انبوه دوام آورده اند و تنها گونه ی انسان به نظر می رسند هنوز مشخص نیست. طبق یک نظریه ی تازه، علت این برتری مغزهای بزرگتر، توانایی صحبت کردن یا پیشرفت تکنولوژی نیست، چون انسان های دیگر توانسته بودند آتش را کشف کنند و خردمندانی که از آفریقا به اروپا رفتند، نئاندرتال هایی را دیدند که از تکنولوژی هایی چون آسپیرین و رنگ استفاده می کردند. مطمئنا قدرت فکر ما برتر از نئاندرتال ها نبوده است، پس چگونه بقا یافتیم؟
همه ی این بقا در گسترش دادن خلاصه می شود؛ شکافی که انسان خردمند پر می کند. ما متخصص گسترشیم. کسانی هستیم که در هر نقش قابل دسترس فرو می رویم. راهی می یابیم تا برتری خود را بر شرایط حفظ کنیم و اگر نتوانیم، مهاجرت می کنیم، خود را با شرایط جدید تطبیق می دهیم و طی پیوندی با جمعیت جدید ژن هایشان را با خود به آینده می بریم.
کد مطلب: 84008
مرجع : تابناک باتو
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل