نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » علمی، فرهنگی، ورزشی

​سنگ تهداب مرکز آموزشی مطبعه اسناد مصؤن افغانستان گذاشته شد

۱۸ اسد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۱

سنگ تهداب مرکز آموزشی مطبعه اسناد مصؤن افغانستان توسط محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و والتر هاسمن، سفیر آلمان برای افغانستان گذاشته شد.

هدف از ایجاد این مطبعه، چاپ تمام اسناد مصؤن دولتی مطابق استندردهای بین‌المللی است و به کمک تخنیکی کشور آلمان اعمار می‌شود. همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، روز چهارشنبه ۱۷ اسد هنگام تهداب گذاری این مطبعه گفت: «خوشبختانه امروز سنگ تهداب مرکز آموزشی مطبعه اسناد مصؤن به همکاری کشور آلمان گذاشته شد و شاهد آغاز رسمی کار ساختمان این مرکز آموزشی می‌باشیم».

وی افزود: پروژهٔ طبع اسناد مصؤن توانایی چاپ تمام اسناد دولتی مانند پاسپورت، تذکره‌های الکترونیکی، کارت‌های هویت پرسونل دولتی و تمام اسناد مهم کاغذی را با کیفیت غیرقابل تقلب مطابق به استندردهای بین‌المللی در داخل کشور خواهد داشت.

والتر هاسمن، سفیر آلمان برای افغانستان که در این مراسم حضور داشت، گفت: «در آخرین روزهای کاری‌ام در افغانستان، بسیار خوشحالم که در مراسم تهداب گذاری مطبعه اسناد مصؤن اشتراک می‌کنم و شاهد پیشرفت این پروژه هستم.»

وی افزود، هنگامی‌که کار این مرکز چاپ اسناد دولتی کامل شود، حکومت افغانستان ظرفیت آن را پیدا می‌کند که اسناد محرمانهٔ خویش را به چاب برساند.

به گفتهٔ او، این پروژه یک مودل خوب از همکاری‌های افغانستان و آلمان است نه تنها به دلیل بودجهٔ که توسط حکومت فدرال آلمان و افغانستان فراهم شده‌است، بلکه همکاری نزدیک میان مطبعهٔ اسناد مصؤن افغانستان و مؤسسات مربوطهٔ آلمان را نیز نشان می‌دهد.

پروژهٔ مطبعهٔ اسناد مصؤن افغانستان به ارزش حدود ۷۰ میلیون یورو مشترکاْ توسط حکومت افغانستان و آلمان عملی می‌شود. در این پروژه اعمار تعمیر جدید، زمین مناسب و امنیت، مسئولیت وزارت مالیه و تهیه ماشین‌ها، تجهیزات، طراحی و دیزاین تعمیرات جدید، کنترول کیفیت و ارتقاء ظرفیت کارمندان، مسئولیت کشور آلمان است که تا اکنون در بخش‌های متذکره پیشرفت‌های قابل ملاحظه صورت گرفته‌است.