برنده بازی بازگشت دوستم به کابل کیست؟

در ظاهر و همین اکنون و کوتاه مدت، جنرال دوستم برنده معلوم می‌شود، اما واقعیت چنین نیست. ارگ یکسال است که لگدش را بروی دوستم گذاشت و او را تحقیر کرد. نظام قیصاری نماینده اش را به بند کشاند. دوسیه دوستم بر سر آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی باز است. آیا ارگ حاصر خواهد شد تا قومندان نظام قیصاری را به قومندانی اش برگرداند، دوستم را به دفترش با تمام صلاحیت‌هایش به عنوان معاون اول و دوسیه ایشچی را بی سرو صدا از نهادهای عدلی و قضایی حذف کند؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱ اسد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۹
برنده بازی بازگشت دوستم به کابل کیست؟
هارون چخانسوری سخنگوی رئیس‌جمهور غنی دو روز پیش، خدا را سپاس گفت که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری بعد از صحت یابی به کابل بر می‌گردد و با تشریفات خاص مورد استقبال حکومت قرار می‌گیرد. هواداران جنبش ملی می‌گویند که مانع بازگشت جنرال دوستم در این یکسال حکومت بود. مسلم است که هواداران دوستم درست می‌گویند و سخنگوی ارگ نادرست سخن می‌گوید. از بازگشت دوستم، ارگ و حکومت جلوگیری کرد. اما بازگشت و عدم بازگشت دوستم به یک بازی منطقه ای تبدیل شد که در این بازی دولت‌های روسیه، ترکیه، ازبکستان و ایران نقش مهمی ایفا کردند. ارگ و دوستم دو طرف داخلی این بازی می‌خواهند خود را برنده و پیروز میدان معرفی کنند. کدام یک از این دو طرف برنده این بازی است؟
در ظاهر و همین اکنون و کوتاه مدت، جنرال دوستم برنده معلوم می‌شود، اما واقعیت چنین نیست. ارگ یکسال است که لگدش را بروی دوستم گذاشت و او را تحقیر کرد. نظام قیصاری نماینده اش را به بند کشاند. دوسیه دوستم بر سر آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی باز است. آیا ارگ حاصر خواهد شد تا قومندان نظام قیصاری را به قومندانی اش برگرداند، دوستم را به دفترش با تمام صلاحیت‌هایش به عنوان معاون اول و دوسیه ایشچی را بی سرو صدا از نهادهای عدلی و قضایی حذف کند؟ به نظر نمی‌رسد که رئیس‌جمهور غنی دوستم را به همان جایی برگرداند که در روزهای مبارزات انتخاباتی و روزهای نخست ریاست حمهوری اش قرار داده بود. اگر جنرال با این برگشت هم چنان به عنوان ابزار مورد استفاده قرار گیرد، او بازندهٔ اصلی این بازی است و اشرف غنی برنده این بازی. زیرا ابزار در بازی‌ها همیشه ابزار باقی می‌ماند و پیروز میدان نمی‌شود.
محمداکرام اندیشمند / ماندگار
کد مطلب: 82267
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/2vjwq6
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل