​فساد و اختلاس میلیون‌ها افغانی در شهرداری بادغیس

شهردار بادغیس، پروندهٔ فساد و اختلاس ۱۵ میلیونی خود را در بدل (ضمانت سروزر) بسته‌است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۱
​فساد و اختلاس میلیون‌ها افغانی در شهرداری بادغیس
بیش از یک سال از ارسال پروندهٔ فساد شهردار بادغیس به ادارهٔ جرایم سنگین دادستانی کُل کشور در کابل می‌گذرد، اما دادستانی کُل (لوی سارنوالی) به تماس‌ها و پرسش‌های خبرنگار پیک، تا آخرین لحظهٔ تکمیل این گزارش پاسخ نداد.
مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به اسناد و مدارکی دست یافته‌است که نشان می‌دهد عبدالقدیر کامران، شهردار بادغیس بین سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، با استفاده از صلاحیت وظیفوی و جعل اسناد در قراردادها و خریداری‌های شهرداری این ولایت، ۱۴ میلیون و ۸۲۰ هزار افغانی را اختلاس، حیف‌ومیل و به خزانهٔ دولت زیان وارد کرده‌است.
مسئولان محلی بادغیس هم پذیرفته‌اند که پروندهٔ فساد و اختلاس آقای کامران به نهادهای عدلی و قضایی محول شده، اما او پس از پرداخت ضمانت، دوباره به وظیفهٔ خود برگشته است.
محب‌الله، رئیس شرکت لمر بادغیس که با ارائهٔ جواز شرکت آقای کامران، شهردار بادغیس را ضمانت کرده به خبرنگار پیک می‌گوید که در ضمانت خود متین و متعهد است.
یک مقام پیشین محلی در بادغیس که شناخت نزدیک و دیرینه با شهردار این ولایت دارد و به دلیل تهدیدهای امنیتی احتمالی نمی‌خواهد از وی نام برده شود، به خبرنگار پیک می‌گوید که آقای کامران از قلعهٔ نو تا کابل، روابط و پشتیبانی قوی سیاسی دارد و به همین دلیل، توانسته‌است با داشتن پروندهٔ جرمی، کرسی شهرداری ولایت را از آن خود نگه دارد.
آقای کامران در گفت‌وگو با خبرنگار پیک، روابط محلی و برائتش را در بدل ضمانت می‌پذیرد، اما همهٔ اسناد به دست آمدهٔ پیک را بی‌اساس می‌خواند. اسنادی که از منبع معتبر محلی به دست آمده و با داشتن رسمیت قانونی (مُهر و امضای مسئولان)، مسئولان دادستانی و مقام ولایت بادغیس هم تأیید کرده‌اند.
اسناد به دست آمده، شامل مکتوب‌های رسمی، کاپی قراردادها، بل‌های خریداری، گزارش هیئت ادارهٔ محلی، بررسی‌های دادستانی و فیصلهٔ دادگاه محلی اند که بیش از دو صد برگهٔ کاغذ را احتوا کرده‌است. نمونه‌هایی از این برگه‌ها در این گزارش، به بررسی گرفته شده‌است.

زیان مستند به خزانهٔ دولت
اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که آقای کامران، تنها در دو قرارداد بیش از چهار میلیون افغانی به خزانهٔ دولت زیان وارد کرده‌است. یکی قرارداد اجارهٔ «گنج بازار» شهر قلعهٔ نو و دیگر قرارداد بلبوردهای شهری.
شهردار بادغیس در سال ۱۳۹۵ «گنج‌بازار» شهر قلعهٔ نو را به پنج میلیون و ۱۳۰ هزار افغانی به فردی به نام عزیزالله بیگ به اجاره داده بود، اما در سال ۱۳۹۶ با فرد دیگری به نام عبدالباری به دو میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی اجاره داد. در این میان، بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی، از همین یک قرارداد به خزانهٔ دولت زیان وارد شده‌است.
در حالی که شهردار بادغیس با فرستادن نامهٔ رسمی به رادیو بادغیس گفت است:
«شهرداری بادغیس هیچ‌گاه با این هزینهٔ کم گنج بازار را به اجاره نمی‌دهد.»
عبدالباری مدعی است که اجارهٔ گنج‌بازار را از طریق داوطلبی آزاد به دست آورده‌است. اما سیدرحمان از جملهٔ داوطلبانی که حاضر بود گنج بازار را با دو میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی به اجاره بگیرد، به خبرنگار پیک می‌گوید که به دلیل نداشتن رابطه‌ای و نپرداختن رشوتی، گنج‌بازار به او داده نشد. چنان‌که بخشی از این اسناد نیز از رشوه‌ستانی و رابطه‌های نزدیک آقای کامران با قراردادی‌ها پرده برمی‌دارد.
اجارهٔ بلبوردهای شهر قلعهٔ نو، زیان دیگر یک‌ونیم میلیونی است که به خزانهٔ این شهرداری وارد شده‌است.
به رویت اسناد موجود، یک میلیون و ۴۳۰ هزار افغانی به دلیل عقد قرارداد غیرقانونی از سوی شهردار بادغیس با محب‌الله که از نزدیکانش خوانده شده، به خزانهٔ شهرداری این ولایت زیان وارد شده‌است.
اسناد به دست آمدهٔ پیک نشان می‌دهد که آقای محب الله پس از عقد قرارداد، نه تنها ۱۳۰ هزار افغانی تأمینات «اجاره خط» خود را به خزانهٔ دولت نپرداخته، بل هیچ‌گونه مراحل قانونی و اداری قرارداد را انجام نداده‌است.
در ماده‌های سوم، چهارم و پنجم شرط‌نامهٔ این قرارداد آمده‌است:
مادهٔ سوم: هر یک از اشتراک‌کنندگان در روز داوطلبی باید مبلغ ده درصد پول نقد را به عنوان تأمینات با خود داشته باشند، در غیر آن حق اشتراک در داوطلبی برای‌شان داده نمی‌شود.
مادهٔ چهارم: «مبلغ تأمینات ده درصد افغانی است که در پایان داوطلبی از شخص برنده اخذ و به حساب امانت شاروالی تحویل می‌گردد. پول تأمیناتی که از شخص برنده اخذ بعد از ختم میعاد قرارداد و تصفیهٔ حسابات برایش مسترد می‌شود.»
مادهٔ پنجم: «اگر شخص برنده تا مدت یک هفته بعد از طی مراحل اسناد قراردادی خویش خوداری کند، پول تأمینات آن به حساب عواید شهرداری انتقال شده و قرارداد با وی فسخ و با شخص دوم قرارداد صورت می‌گیرد. آنگاه حق شکایت را ندارد.»
اما بر بنیاد اسناد به دست آمده، شرکت برادرن وهاب‌زاده برندهٔ این قرارداد، هیچ‌یک از ماده‌های شرط‌نامهٔ شهرداری را عملی نکرده و شهردار بادغیس هم، تا اکنون پول تأمینات قرارداد را از این شرکت حصول نکرده‌است.

اختلاس در خرید موتر
بر بنیاد اسناد به دست آمده، شهردار بادغیس در ماه جوزای سال ۱۳۹۶ خریداری دو عراده موتر هایلکس و شاول برای شهرداری این ولایت را به مبلغ سه میلیون افغانی با شرکت تجارتی و لوژستکی برداران وهاب‌زاده قرارداد کرده که بر اساس آن، شرکت قراردادی باید تا سوم اسد سال ۱۳۹۶ موترها را باید به ریاست شهرداری بادغیس تحویل می‌داد، اما تا همین اکنون این موترها به این ریاست نرسیده‌است.
مادهٔ چهارم، نهم و دهم شرط‌نامهٔ این قرارداد چنین صراحت دارد:
«در صورت تأخیر در مقابل هر روز (۱ درصد) جریمه باید اخذ شود و در صورتی که از (۱ درصد) تجاوز کند، قرارداد مذکور باید فسخ شود.»
یعنی بر اساس این شرط‌نامه و قیمت مجموعی قرارداد، شرکت وهاب‌زاده مکلف است تا به رویت قیمت مجموعی قرارداد، روزانه سه هزار افغانی جریمهٔ قانونی بپردازد، اما شهردار بادغیس در این زمینه هیچ اقدامی نکرده‌است.
هیئت مؤظف خریداری این موترها که از سوی ادارهٔ محلی تعیین شده، تأکید دارند که قرار بود یک موتر هایلکس و یک موتر شاول به ارزش دو میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی از سوی شرکت قراردادی به ریاست شهرداری بادغیس تحویل داده شود، اما افزون بر تفاوت ۶۰۰ هزار افغانی در قیمت قرارداد، این خریداری صورت نگرفت.
عیدگل شیرزاد، کارمند ریاست اقتصاد و مولوی عبدالباسط صارم، عضو شورای ولایتی بادغیس از اعضای این هیئت به خبرنگار پیک گفته‌اند که در آن زمان شرکت قراردادکننده، هیچ‌یک از ماده‌های شرط‌نامه را عملی نکرده و آن‌ها به دلیل مستعمل‌بودن موتر، نصب چوکی تقلبی، رنگ تقلبی، تغییر دادن مُدل و نداشتن اسناد گمرکی قرارداد را رد کردند، اما هنوز این قرارداد از سوی شهرداری بادغیس فسخ نشده‌است.

قرارداد غیرقانونی
در بخشی از گزارش هیئت ادارهٔ محلی بادغیس (۲۳/۳/۱۳۹۶)، آمده‌است که شهردار بادغیس قرارداد روغنیات سال مالی ۱۳۹۶ شهرداری را به گونهٔ غیرقانونی به مبلغ یک میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی با شرکت مهران بادغیس عقد و امضا کرده‌است.
در حالی‌که بهای هر لیتر پترول و دیزل در نرخ‌نامهٔ شهرداری قعلهٔ نو، ۴۵ افغانی ذکر شده، اما شهردار بادغیس با تفاوت پنج تا هشت افغانی در هر لیتر گران‌تر از نرخ‌نامه، با شرکت مهران بادغیس قرار داد کرده‌است.
هیئت ادارهٔ محلی، به دلیل نبود جواز ریاست شهرداری چهار شرکت داوطلب، نبود استعلام از یک نهاد رسمی برای تثبیت نرخ تیل، نبود اسناد از تضمین آفر و تأمیناتی که از داوطلبان باید اخذ شود و مشکلات و نواقص دیگر، این قرارداد را غیرقانونی خوانده‌است.
اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که این قرارداد، پس از لغو دوباره به داوطلبی گذاشته شده و اینبار هم شهردار بادغیس با اخذ دو صد هزار افغانی رشوت، قرارداد را با شرکت مهران بادغیس امضا کرده‌است.

سوء استفادهٔ از پول تضمینات قراردادها
اسنادی که خبرنگار ما به آن دست یافته‌است، نشان می‌دهد که شهردار بادغیس از پول قراردادهای بندر هرات، گنج بازار و مسلخ ریاست شهرداری که مبلغ یک میلیون و ۵۲۵ هزار افغانی می‌شود، به گونهٔ غیرقانونی برای نفع شخصی خود استفاده کرده‌است.
به رویت اسناد موجود، این مقدار پول برای مفاد ماهوار، نزد حاجی غلام فاروق صراف گذاشته شده‌است. در حالی که ریاست شهرداری بادغیس، از چندین سال به اینسو حساب بانکی مشخصی داشته، اما این پول‌ها به حساب بانکی افزوده نشده‌است.
حاجی غلام فاروق صراف، در صحبتی با خبرنگار پیک تأیید کرده که شهردار بادغیس بیش از یک میلیون افغانی از بابت تضمینات قراردادهای بندر هرات، گنج‌بازار و مسلخ را به او داده‌است. اما دربارهٔ سود و زیان پول چیزی نگفت.
در یک مورد دیگر، اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که آقای کامران، یک و نیم میلیون افغانی از یک شهروند عادی بدهکار است، اما با وجود اسناد و فیصلهٔ دادگاه محلی تا اکنون حاضر به پرداخت این بدهکاری نشده‌است.

اخراج غیرقانونی پول از بانک
اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که شهردار قعلهٔ نو تنها در یک مورد دو میلیون افغانی را بدون هدایت و احکام مقام این ولایت، خلاف قانون به امضای شخصی خود از بانک بیرون کرده‌است.
بر بنیاد اسناد، یک و نیم میلیون افغانی به گونهٔ غیرقانونی به شرکت ساختمانی بردران رسولی پرداخت شده، اما از سرنوشت ۵۰۰ هزار افغانی دیگر خبری نیست.
اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که مسئول شرکت ساختمانی بردران رسولی از نزدیکان عبدالقدیر کامران، شهردار بادغیس است.
اسناد به دست آمده همچنان از جعل اسناد و حیف‌ومیل بیش از ۵۰ هزار افغانی در ریاست شهرداری این ولایت نیز پرده برداشته است. در بخشی از این مدارک آمده‌است که شهردار بادغیس، ۵۲۲۵۰ افغانی را به بهانهٔ دعوت سه صد نفر برای یک مراسم مشورتی از حساب بانکی شهرداری بیرون کرده، اما در این دعوت و ضیافت، بیشتر از ۱۵ نفر اشتراک نکرده بودند.

سرنوشت پرونده هنوز معلوم نیست
یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشان می‌دهد که هرچند در کنار شهردار بادغیس، ۹ نفر دیگر به شمول مستوفی ولایت بادغیس نیز به عنوان شریک‌های جرمی و متهم به فساد و جعل اسناد بوده‌اند؛ ایشان از سوی دادگاه ابتدایی به ادارهٔ فساد جرایم سنگین دادستانی کُل کشور معرفی شده‌اند، اما با این هم، شهردار بادغیس تا اکنون به عنوان شهردار برحال بادغیس مشغول وظیفه است و محمدناصر، مستوفی ولایت هم از ارائهٔ معلومات در این مورد خودداری کرد.
عبدالقدیر کامران فرزند حاجی عبدالغنی، باشندهٔ اصلی ولسوالی آب‌کمری ولایت بادغیس است. او تحصیلات خود را در رشتهٔ اقتصاد دانشگاه هرات در سال ۱۳۸۸ به پایان رسانده و پس از فراغت، به مدت دو سال به حیث استاد دانشگاه ایفای وظیفه کرده‌است. او از سال ۱۳۹۴ به این سو، به حیث شهردار بادغیس کار می‌کند.
منابعی که از ذکر نام‌شان خودداری کرده‌اند، می‌گویند که آقای کامران در کابل از سوی حزب جمعیت اسلامی و در بادغیس از سوی گروه طالبان پشتیبانی می‌شود. به گفتهٔ منبع، حاجی عبدالغنی، پدر آقای کامران رئیس شورای مردمی و فرد ارتباطی میان گروه طالبان و ادارهٔ محلی بادغیس است. او بسیاری از مسایل را در میان مردم و طالبان میانجی‌گری کرده‌است، اما عضویت آقای کامران در حزب جمعیت اسلامی از سوی خودش و نمایندهٔ این حزب در کابل رد شده‌است.
با این همه آقای کامران، همهٔ اسناد و مدارک رسمی و قانونی را رد کرده و یک توطئهٔ سازمان‌یافته از سوی رقیبان سیاسی و محلی می‌خواند. او می‌پذیرد که در حال حاضر به ضمانت آزاد بوده و از دو سال به اینسو، هیچ آگاهی ندارد که ارگان‌های عدلی و قضایی در مورد پرونده‌اش چه تصمیم گرفته‌اند.
در همین حال معراج‌الدین سیفی، معاون ریاست دادستانی استیناف ولایت بادغیس به خبرنگار پیک گفته‌است که پروندهٔ عبدالقدیر کامران، شهردار این ولایت ذریعهٔ مکتوب رسمی (۲۶۲ بر ۲۱۳ مؤرخ ۱۳/۳/۱۳۹۶) به جرایم سنگین دادستانی پایتخت فرستاده شده‌است.
اما این که از آن زمان تا اکنون، پروندهٔ فساد شهردار بادغیس چرا بررسی نشده و با وجود حجم سنگین فساد، به گونهٔ آزاد به کارش ادامه می‌دهد. مسئولان دادستانی کل کشور در کابل، به تماس‌ها و پرسش‌های خبرنگار پیک پاسخ ندادند.
چگونگی سرنوشت این پرونده از یکسال به این سو نامعلوم است. این در حالی است که پیش از این هم چندین بار اعضای جامعهٔ مدنی، اعضای شورای ولایتی و باشنده‌های این ولایت، شهردار بادغیس را متهم به فساد کرده و نزد ریاست جمهوری و ارگان‌های محل شکایت‌نامه فرستاده‌اند، اما با این هم به هیچ‌یک از این اعتراض‌ها و شکایت‌ها رسیدگی نشده‌است.
منبع: مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک - خوش‌حال سیلاب
کد مطلب: 81618
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/ooQxuf
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل