​سینماگران: انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ خیانت به فرهنگ کشور است

رئیس برکنار شدهٔ افغان فلم، می‌گوید که نوارهای دیداری وشنیداری کشور با قدمت نود ساله که در آرشیف افغان فلم با حرارت ویژه یی نگهداری می‌شوند در صورت انتقال از این بخش، با خطر نابودی روبه‌رو خواهند شد. رئیس‌جمهور غنی، حکمی صادر کرده‌است که آرشیف افغان فلم در درازای ده روز به ارگ ریاست جمهوری انتقال داده شود.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۲
​سینماگران: انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ خیانت به فرهنگ کشور است
هزاران حلقه فلم داستانی از نود سال سینمای افغانستان و نیز انبوهی از فلم‌های مستند و خبری، در یک درجهٔ حرارت ثابت در ساختمان آرشیف افغان فلم، در یک بخش شهر کابل نگهداری می‌شوند.
سینماگران، این حکم رئیس‌جمهور را خیانت به فرهنگ و هنر کشور و اشتباه جبران ناپذیر رئیس‌جمهور می‌گویند و تأکید دارند که رئیس‌جمهور باید حکمش را پس بگیرد.
جوان شیر حیدری، رئیس اتحادیهٔ سینماگران افغانستان می‌گوید: «در جهان، نام ما مثلأ زنده است که ریاست افغان فلم داریم؛ حالا خانهٔ ما را اگر بخواهند به انگلیس بدهند، و انگلیس اگر خود لندن را برای ما بدهد، به فرهنگ افغانستان چه فایده می‌کند.»
لطیف احمدی، فلم‌ساز نیز می‌افزاید: «این یک خیانت ملی بزرگ تاریخی است که هیچ وقتی این را دولت جبران کرده نمی‌تواند.»
ابراهیم عارفی، رئیس افغان فلم که بربنیاد حکم ریس جمهور، یک و نیم ماه پیش برکنار شده‌است می‌گوید که سال‌ها زمان برد تا آرشیفی با درجه حرارت ثابت در کشور ساخته شود و بخشی از فلم‌ها نیز دیجیتل شوند، اما انتقال این آرشیف به معنای نابودی نود سال فلم افغانستان است: «قطعأ هیچ تضمیمی وجود ندارد. این مثل سفر بری جنگی است؛ رئیس‌جمهور یک فرمان نوشته می‌کند و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بدون آن که در بارهٔ آن فکری کند، فرمان را به افغان فلم می‌فرستد که در یک هفته، آرشیف افغان فلم به ارگ انتقال داده شود.»
در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که این دستور به علت نگهداری بهتر از آرشیف افغان فلم و نیز دادن زمین این آرشیف به سفارت بریتانیا صادر شده‌است.
صابر مومند، سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ بربنیاد حکم رئیس‌جمهور، این آرشیف در یک جای مصون که همان آرشیف ارگ است انتقال داده می‌شود.»
در حالی که سفارت بریتانیا به گونهٔ رسمی در این باره چیزی نگفته‌است، اما گزارش‌ها می‌رسانند که پس از حمله مرگبار سال پار در چهار راه زنبق شهرکابل، اکنون این سفارت به محوطه افغان فلم در نزدیک سفارت آمریکا انتقال خواهد یافت.
کد مطلب: 81047
مرجع : افغانستان ما
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل