​رئیس‌جمهور کمیته ای را برای تعیین اعضای کمیسیون حقوق بشر موظف کرد

رئیس‌جمهور، در مورد تشخیص و تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیته ای را به رهبری قاضی القضات موظف کرد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۱
​رئیس‌جمهور کمیته ای را برای تعیین اعضای کمیسیون حقوق بشر موظف کرد
رئیس‌جمهور، در مورد تشخیص و تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیته ای را به رهبری قاضی القضات موظف کرد.
در مادهٔ اول این حکم آمده‌است که جهت تسهیل روند تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق پروسه شفاف و فراگیر، گروه کاری با عضویت ۷ نفر متشکل از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و نهادی مدافع حقوق بشر تشکیل گردد.
در بند دوم این ماده تصریح شده‌است که گروه کاری، لیست مکمل متقاضیان را به یک کمیته ارسال نموه و از طریق رسانه‌ها نشر نماید.
در مادهٔ دوم این حکم آمده‌است که به منظور رعایت اصل کثرت گرایی، لیست متقاضان علاوه بر رعایت اسناد تقنینی مربوطه با در نظر داشت ترکیب قومی، جنسیتی، زبانی و نیز فعال بودن متقاضیان در عرصه حقوق بشر ترتیب گردد. همچنان در مادهٔ سوم این حکم، قاضی القضات به حیث رئیس کمیته، لوی څارنوال و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر به حیث عضو تعیین شده‌اند.
در مادهٔ چهارم این حکم گفته شده‌است که کمیته از میان متقاضیان پیشنهاد شده، توسط گروه کاری ۲۷ تن را با جدول نقاط قوت و ضعف پیشنهاد نموده و جهت تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رئیس‌جمهور ارسال گردد.
در مادهٔ دیگر این حکم آمده‌است که رئیس‌جمهور، از میان ۲۷ نفر متقاضی واجد شرایط پیشنهاد شده، به تعداد ۹ تن را که حداقل ۴ تن ایشان زن و دو ثلث مجموع آن از زمره حقوقدانان باشد، به صفت اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس فرمان تعیین می‌نماید.
در مادهٔ اخیر این حکم بیان شده‌است که این حکم، قبل از ختم دوره کاری اعضای برحال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مرعی الاجراء بوده و با صدور آن حکم شماره ۴۱۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ ملغی می‌گردد.
کد مطلب: 81045
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/gDviVT
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل