کارمندان زن در ارزگان با محدودیت و ناامنی روبرو هستند

مسئولین ریاست امور زنان ارزگان می‌گویند که مشکلات امنیتی، محدودیت‌های کلتوری و نبود آگاهی عامه، باعث شده تا شمار زیادی از زنان باسواد، خانه نشین گردیده و از انجام کار در ادارات دولتی منع شوند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ جوزا ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۶
کارمندان زن در ارزگان با محدودیت و ناامنی روبرو هستند
به اساس معلومات مسئولین محلی، در ریاست‌های تعلیم و تربیه و صحت عامه، چند تن محدود از طبقه نسوان اجرای وظیفه می‌کنند.
به گزارش پیام آفتاب و به نقل از پژواک، فاطمه موسوی مدیر سابق بخش حقوق ریاست امور زنان ارزگان گفت که ازچند سال گذشته بدینسو، دراین ریاست اجرای وظیفه می‌کرد که با مشکلات متعدد مواجه شده‌است.
موصوف علاوه کرد که اکثر اوقات، در راه دفتر با سخنان زشت مردم مواجه می‌شد، احساس عدم مصئونیت می‌کرد و همیشه از اختطافش دلهره داشت.
نامبرده گفت که به سبب موجودیت همین مشکلات، پنج ماه پیش از وظیفه دست کشیده و اکنون درخانه به سر می‌برد.
خانم موسوی علاوه کرد که در روزهای اخیر وظیفه اش، از خانه الی دفترکارش چند کیلومتر پیاده سفر می‌کرد و ناامنی مسیر راه سبب شد که وظیفه را ترک نماید.
ازجانب دیگر، متعلمین و معلمین یگانه لیسه نسوان در شهرترینکوت نیز می‌گویند که درامتداد راه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.
عایشه متعلم صنف دهم لیسه ملالی گفت که به سبب آزار و اذیت، ده‌ها دختر مجبور به ترک مکتب گردیده و خانه نشین شده‌اند یا به ولایت‌های دیگر سه پارچه برده‌اند.
به گفته موصوف، وضعیت امنیتی نسبت به هر وقت دیگر خراب شده و دختران ساکن درترینکوت، به سبب مشکلات کلتوری و آزار و اذیت در مسیر راه، مجبور به ترک مکتب شده‌اند.
یک معلم لیسه ملالی دراین ولایت که از فاش شدن هویتش ابا ورزید که شوهرش با وظیفه رفتن وی مخالفت می‌ورزد؛ زیرا دراین جا دربارهٔ زنانی که وظایف دولتی دارند، بدگویی می‌شود.
نامبرده گفت که گرچه درلیسه نسوان مصروف تدریس است، ولی با مشکلات متعدد مواجه می‌شود.
کارمندان زن نگران اند درصورتیکه وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، کارمندان موجود زن نیز وظایف خود را ترک و خانه نشین خواهند شد.
یک منبع دیگر گفت که یگانه کارمند زن در مقام ولایت نیز به علت مشکلات، وظیفه اش را ترک کرده و درخانه نشسته و به عوض وی، از طبقه ذکور یکتن استخدام شده‌است.
عبیدالله یک تن از باشندگان شهرترینکوت گفت که آنها دراین عرصه کدام مشکل ندارند؛ اما درپی موجودیت موارد آزار و اذیت درمسیر راه، نمی‌توانند برای زنان در ادارات دولتی اجازهٔ کار دهند.
به گفتهٔ موصوف، هرگاه که فضای مطمئن ایجاد شود، درآن صورت زنان هم می‌توانند اجرای وظیفه نمایند.
ریاست امور زنان ارزگان نیز می‌پذیرد که برخی محدودیت‌های کلتوری، مشکلات امنیتی و نبود آگاهی عامه، سبب شده تا زنان تعلیم یافته، خانه نشین و ازاجرای وظایف اجتناب ورزند.
نجیبه مهرزاد رئیس امور زنان ارزگان اذعان کرد زمانیکه از سوی اداره آنها بست‌های خالی اعلان می‌شود، زنان باسواد می‌توانند برای آن ثبت نام کنند؛ اما هیچ زن به اجرای وظیفه در ادارات دولتی علاقه‌مندی نشان نمی‌دهد.
نامبرده گفت که امید می‌برد تا بعد ازاین، سهم مأمورین زن در ادارات دولتی افزایش یابد، سران خانواده و برخی افراد مسئول دیگر، دراین راستا مسئولیت شان را ادا کنند.
خانم مهرداد پذیرفت که در ریاست مربوط به وی، یگانه مأمور زن هم وظیفه اش را ترک کرده و بعد ازسفر به منزلش واقع هرات، دوباره به وظیفه اش حاضر نشده‌است.
به گفته موصوف، دراین ولایت نه تنها زنان باسواد مورد خشونت قرارمی گیرند و اجازهٔ کار برای شان داده نمی‌شود، بلکه ازچند ماه گذشته بدینسو، شمار زیادی از دختران به گونهٔ مرموز کشته شده و مجرمین دخیل دراین واقعات، دستگیر نشده‌اند.
مقام ولایت ارزگان می‌گوید که آنها در ادارات، به مأمورین زن حق اولویت می‌دهند و هر زنی می‌تواند در ادارات دولتی اجرای وظیفه نماید.
عبدالواحد پتان معاون مقام ولایت می‌گوید که در ادارات دولتی، در برابر مأموریت زنان، هیچ مشکل وجود ندارد و هر زن باسواد، مطابق شرایط می‌تواند که از راه رقابت آزاد ثبت نام نموده و امتحان دهد.
کد مطلب: 80779
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/DnoPmu
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل