ریاست جمهوری: هر ولایت یک حوزهٔ انتخاباتی است

روزنامه ۸صبح با انتشار مطلبی در شماره امروز خود مدعی شد که دریافته است ارگ ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای به کمیسیون مستقل انتخابات از این کمیسیون خواسته‌است تا انتخابات پارلمانی پیش رو را هم‌مانند سیستم گذشته، هر ولایت همچون یک حوزهٔ انتخاباتی، برگزار کند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۸
به گزارش پیام آفتاب، روزنامه ۸صبح با انتشار مطلبی در شماره امروز خود مدعی شد که دریافته است ارگ ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای به کمیسیون مستقل انتخابات از این کمیسیون خواسته‌است تا انتخابات پارلمانی پیش رو را هم‌مانند سیستم گذشته، هر ولایت همچون یک حوزهٔ انتخاباتی، برگزار کند.
بر اساس مدارکی که روزنامهٔ ۸صبح مدعی است در اختیارش قرار گرفته، رئیس‌جمهور چندی پیش از سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور و سیدیوسف حلیم، رئیس دادگاه عالی خواسته بود که دربارهٔ «ابعاد قانونی تنظیم حوزه‌های انتخاباتی» مشورت بدهند و ابراز نظر کنند.
آقای دانش و آقای حلیم پس از بررسی چگونگی تنظیم حوزه‌های انتخاباتی در پاسخ به این خواست رئیس‌جمهور نوشته‌اند که با توجه به قانون انتخابات، زمان برای تغییر سیستم و تنظیم حوزه‌های انتخاباتی از دست رفته‌است.
این درحالی است که مطابق مادهٔ ۳۵٬۳۶ و۷۱ قانون انتخابات و مادهٔ دوم فرمان تقنینی رئیس‌جمهور در مورد توشیح قانون انتخابات، ادارات ذیربط مکلف‌اند تا طرح حوزه‌های انتخاباتی را حداقل ۱۸۰ روز قبل از انتخابات جهت منظوری کابینه پشنهاد کنند، اما این فرصت حدود یک ماه قبل به پایان رسید.
به همین دلیل معاون دوم رئیس‌جمهور و رئیس دادگاه عالی به رئیس‌جمهور مشورت داده‌اند که «ترتیب و تطبیق طرح جدید حوزه‌های انتخاباتی با درنظرداشت محدویت زمانی مندرج مواد فوق‌الذکر قانون انتخابات و سپری شدن حدود یک ماه از معیاد مذکور، در مغایرت به احکام فوق‌الذکر قانون انتخابات تلقی گردیده و از جانبی هم ترتیب طرح جدید در محدودهٔ زمانی کوتاه عملی نمی‌باشد.»
در ادامه آمده‌است: «روی همین ملحوظ مایان را عقیده بر آن است تا مطابق طرح آرائه‌شده کمیسیون انتخابات و روال گذشته در مورد حوزه‌های انتخاباتی مبنی بر هر ولایت منحیث یک حوزهٔ انتخاباتی اجراات گردد.»
در پای این مکتوب، امضای سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور و یوسف حلیم، قاضی‌القضات کشور، به چشم می‌خورند.
از سویی هم، ارگ ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای به تاریخ ۲۷ ثور سال روان، از مسئولان این کمیسیون خواسته که در مورد تنظیم حوزه‌های انتخاباتی اجراات خود را داشته باشد.
در همین حال، روزنامهٔ ۸صبح به نقل از یک منبع در کمیسیون انتخابات نوشت که اکنون کمیسیون انتخابات را تصمیم بر آن است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی پیشرو را هم‌مانند گذشته برگزار کند. در انتخابات قبلی هر ولایت یک حوزهٔ انتخاباتی بود و برای انتخاب ده نمایندهٔ کوچی‌ها و یک نمایندهٔ سیک‌ها و هندوها، کل کشور به عنوان یک حوزه در نظر گرفته شده بود.
کابینهٔ حکومت و کمیسیون انتخابات در حالی چنین تصمیمی می‌گیرند که سیستم قبلی انتخابات انتقادهای زیادی را در پی آورده‌است.
طرح کوچک کردن حوزه‌های انتخاباتی به سال ۲۰۱۰ برمی‌گردد. تصمیم تغییر حوزه‌های انتخاباتی زمانی گرفته شد که در انتخابات پارلمانی قبلی، همهٔ نمایندگان غزنی از یک قوم به پارلمان کشور راه یافتند. این امر از آن زمان تا کنون انتقادهای زیادی را برانگیخته است.
روز گذشته باشندگان ولایت میدان وردگ در پیوند به همین موضوع اعتراض کردند و گفتند که برگزاری انتخابات به خاطر مشکلات امنیتی در سراسر این ولایت ممکن نیست و باید حوزه‌های انتخاباتی کوچک ساخته شود.
از سویی هم شماری از باشندگان غزنی به خاطر حوزه‌ای شدن انتخابات، حدود یک ماه است که اعتراض دارند و انتخابات را تحریم کرده‌اند.
کد مطلب: 80313
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/mjAkcK
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل