ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به شکل بی‌سابقه ای کاهش یافته‌است

15 ثور 1397 ساعت 14:52

معاون اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر به گونه بی‌سابقه ای کاهش یافته‌است.


به گزارش پیام آفتاب، «حاجی زیرک»، معاون اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر به گونه بی‌سابقه ای کاهش یافته‌است.
وی اظهار می‌کنند که ناامنی، فرار سرمایه، سیاست‌های ناقص بانک مرکزی و عرضه اندک دالر نسبت به تقاضای بازار از سوی بانک مرکزی، سبب شده تا بهای دالر در برابر افغانی افزایش بی‌سابقه ای داشته باشد.
معاون اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفت: «از یک سو سیاست بانک مرکزی ناقص است و از سوی دیگر عرضه به بازار کم و تقاضا زیاد است.»


کد مطلب: 79834

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/79834/ارزش-پول-افغانی-برابر-اسعار-خارجی-شکل-بی-سابقه-کاهش-یافته-است

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com