افغانستان عضویت اداره بین الدولتی (IGF) در بخش معادن را به دست آورد

وزارت معادن و پترولیم کشور می گویدکه افغانستان، عضویت اداره بین الدولتی (IGF) دربخش معادن را کسب کرد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶ ثور ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۷
افغانستان عضویت اداره بین الدولتی (IGF) در بخش معادن را به دست آورد
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم نیز ضمن اینکه سکتور استخراجی پیشرفته را نیاز مبرم دانست، عضویت دراین اداره را فرصت طلایی در راستای معدنکاری خواند.
به گفته سرپرست وزارت معادن و پترولیم، ادارهIGF یگانه اداره پالیسی ساز در بخش منابع منرالی است که در زمینه‌های بلندبردن ظرفیت‌ها، استفاده درست ودوامدار از معادن، باکشورهای عضو کمک وهمکاری می‌نماید.
وی افزود که این اداره طی جلسات سالانه باادارات تمویل کننده، سازمانهای جهانی، جامعه مدنی وسکتورخصوصی در زمینه هماهنگی می‌نماید.
به گزارش پژواک، عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت که اداره (IGF) یگانه اداره بین الدولتی و بین‌المللی است که در رسیدن به اهداف وترتیب رهنمودهای پالیسی منابع منرالی، با کشورهای عضو جهت استفادهٔ درست، مفاد بیشتر، جلب سرمایه گذاران خارجی و رشد اقتصادی کمک وهمکاری می‌نماید.
به گفته موصوف، با عضویت کشور در اداره بین‌المللی(IGF) زمینهٔ اشتراک در جلسات این اداره برای افغانستان مهیا می‌شود که در این جلسات، افغانستان می‌تواند از برنامه‌های تخنیکی و ظرفیت سازی، ترتیب رهنمود و پالیسی، جلب کمک منابع سکتور منرالی و تطبیق پالیسی استخراج معادن این اداره مستفید شود.
کد مطلب: 79645
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/kJ4Ruy
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل