وزارت تحصیلات عالی: کمیته حل منازعات در پوهنتون‌ها ایجاد می‌شود

وزارت تحصیلات عالی کشور، تأیید می‌کند که گروه‌هایی در پوهنتون‌ها میان محصلان؛ مسایل قومی، زبانی و مذهبی را دامن می‌زنند و آنان را به بنیادگرایی تشویق می‌کنند؛ اما برای رسیدگی به این معضلات، کمیتهٔ حل منازعات در پوهنتون‌ها ایجاد می‌شود.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۹
وزارت تحصیلات عالی: کمیته حل منازعات در پوهنتون‌ها ایجاد می‌شود
به گزارش پیام آفتاب و به نقل از پژواک، «بری صدیقی» معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی که در برنامه تقدیر از محصلان برتر پوهنتون طبی کابل سخن می‌گفت، افزود که کمیته حل منازعات در هر پوهنتون، جهت ایجاد همدیگر پذیری میان محصلان، حل موقعیت‌های خشونت زا، کاهش تعصب و ریشه یابی آن و جلوگیری از بنیادگرایی در میان محصلان، به زودی ایجاد خواهدشد.
موصوف تأیید کرد گروه‌هایی اند که در لیلیه و فضای پوهنتون در میان محصلان، بنیادگرایی را ترویج می‌کنند و نیز به نام‌های منطقه، مذهب، نژاد و زبان آنها را به سوی تعصبات سوق می‌دهند، که به منظور جلوگیری از منارعات و حل موقعیت‌های خشونت زا، کمیته حل منازعات در میان محصلان، در هر پوهنتون ایجاد می‌شود.
موصوف افزودکه در این کمیته، محصلان رضا کار فعالیت خواهند داشت و برای کاهش تعصب و ریشه یابی آن کار خواهند کرد.
معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی همچنان گفت که برای بلند بردن کیفیت تحصیل، ارتقای ظرفیت وبهبود خدمات برای محصلان نیز برنامه‌هایی روی دست است؛ اما جزییات بیشتر درزمینه ارایه نکرد.
شرین آقا ظریف رئیس پوهنتون طبی کابل، با تقدیر از کارکردهای محصلان این پوهنتون و سهم فعال آنها در حالات اضطراری کشور گفت که فعالیت‌های رضاکارانهٔ محصلان پوهنتون طبی کابل، گسترش داده می‌شود. وی افزود که در سال جاری نیز برنامه‌هایی روی دست است که در این برنامه‌ها، فعالیت و سهم محصلان بیشتر خواهد بود.
درختم این برنامه، برای محصلانی که درصنوف شان به درجات عالی اول تا سوم قرارگرفته بودند، تقدیرنامه‌ها اعطا گردید.
کد مطلب: 79438
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل