در سال ۹۶ بیش از ۷۰۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می‌گوید که در سال ۱۳۹۶، تعداد ۷۴۱ تن به ظن یا اتهام قاچاق موادمخدر درکابل و ولایات مختلف کشور بازداشت شده‌اند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۸
در سال ۹۶ بیش از ۷۰۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند
به گزارش پیام آفتاب و به نقل از پژواک، «خالد موحد» سخنگوی این مرکز، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این تعداد، در پیوند به ۵۶۸ قضیه توسط پولیس ویژهٔ مبارزه با مواد مخدر شناسایی و بازداشت شده‌اند و پروندهٔ آنها به منظور رسیدگی، به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر رسیده‌است.
وی گفت که ۵۹ کارمند دولتی، ۲۸ زن، و هشت شهروند ایرانی و یک پاکستانی، شامل بازداشت شدگان هستند.
به گفته سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، بیش از۱۸۹۱کیلوگرام هیروئین، ۱۰ تن مورفین، حدود ۲۵ تن تریاک، ۶۱ تن چرس ۱۳۶۶ کیلوگرام شیشه (نوعی مواد مخدر)، ۲۴ تن مواد کیمیایی جامد، بیش از ۳۴ هزار لیتر مواد کیمیایی مایع و ۱۸ هزار لیتر مشروبات الکلی، از این افراد به دست آمده‌است.
او تأکید کرد که در این مدت ۲۱۵عراده وسایط نقلیه، ۹ عراده موترسایکل، ۷۲۱سیت تیلیفون همراه، ۲۵۵ هزار دالر و ۴۵ میلیون افغانی پول نقد نیز به دست آمده‌است، که با حکم محکمه ابتدایی به خزانهٔ دولت واریز شده‌است.
بر پایه معلومات موحد؛ در سال گذشته، کابل با۲۰۰ قضیه و ننگرهار با ۱۰۵ قضیه در صدر فهرست ولایات دارای قضایای جرمی مسکرات و مواد مخدر قرار داشته‌است.
به گفته وی، نورستان تنها ولایتی است که درجریان سال ۱۳۹۶ خورشیدی، هیچ قضیه مرتبط با قاچاق مسکرات و مواد مخدر در آن به ثبت نرسیده‌است. سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر تصریح کرد که محکمه ابتدایی این مرکز، در مورد ۶۰۵ قضیه از مجموع قضایای مذکور، حکم صادر کرده‌است و بر اساس آن ۶۷۱ تن محکوم به مجازات شده‌اند.
خالد موحد افزود که این افراد شامل۷۰ تن از کارمندان دولتی، چهارتبعه خارجی و۲۷ زن می‌باشند و چهار تن نیز به دلیل نبود دلایل و شواهد کافی، برائت گرفته‌اند.
سخنگوی مرکز عدلی و قضایی گفت که در جریان سال گذشته، محکمه استیناف در رابطه به ۳۰۰ پرونده جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات، حکم صادر کرده‌است و مطابق با احکام صادر شده، ۴۳۶ تن که شامل ۵۱ کارمند دولتی، ۱۴ زن و هشت تبعهٔ خارجی می‌شود، محکوم به مجازات شده‌اند و ۲۹ تن بنابر نبود دلایل و شواهد کافی برائت گرفته‌اند.
موحد درادامه خاطرنشان کرد که در مجموع، شمار افرادی که در سال ۱۳۹۶ به ظن یا اتهام قاچاق مواد مخدر و مسکرات در کشور بازداشت شده‌اند، نسبت یک سال قبل از آن، افزایش قابل ملاحظه یی داشته‌است. به گفتهٔ وی در سال ۱۳۹۵، ۵۷۷ تن در مناطق مختلف کشور بازداشت شده بودند.
کد مطلب: 78976
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل