کمیسیون انتخابات:

ثبت نام رای دهندگان به تاریخ 25 حمل آغاز می‌شود

جمهور , 5 حمل 1397 ساعت 12:25

رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید که روند ثبت نام رای دهندگان به تاریخ 25 حمل سال روان آغاز خواهد شد.


گلاجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات، این مطلب را امروز یکشنبه ( 5 حمل ) در اولین برنامه آموزشی آموزگاران انتخاباتی کمیسیون انتخابات بیان کرد.

آقای صیاد گفت که روند ثبت نام رای دهندگان از طریق تذکره‌های ورقی و در دو مرحله صورت خواهد گرفت. به گفته‌ او، مرحله اول ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات را تحت پوشش قرار داده و سپس در ولسوالی‌ها و روستاها انجام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله اول ثبت نام رای دهندگان 12 هزار کارمند جذب کرده است.

آقای صیاد گفت، افردای که در هر حوزه‌ که ثبت نام می‌کند، در همان حوزه می‌تواند رای بدهد. آقای صیاد تاکید کرد، که کمیسیون مستقل انتخابات گام‌های عملی را برای برگزاری انتخابات در سال جاری برداشته و تا ده روز آینده تقسم اوقات انتخاباتی را نیز اعلام خواهد کرد.

وی به مردم وعده داد که کمیسیون انتخابات آمادگی کامل در زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها را داشته، و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

همزمان با این معاذالله دولتی، معاون اداری کمیسیون مستقل انتخابات، بر اهمیت انتخابات تاکید کرده گفت که افغانستان در یک حالت دشوار قرار داشته و نباید کسی در جریان انتخابات به نفع و ضرری کسی کار کند.

وی بیان کرد که تخطی در کار کمیسیون انتخابات به عنوان جرایم انتخاباتی پنداشته شده و کمیسیون انتخابات تخطی کارمندان را نادیده نمی‌گیرد. وی از آموزگاران انتخاباتی خواست که با در نظرداشت شرایط کشور و اصل بی طرفی در کمیسیون مستقل انتخابات کارشان را انجام بدهند.

در همین حال، شهلا حق سرپرست دبیرخانه کمیسیون انتخابات گفت که چالش‌‎های انتخابات گذشته این کمیسیون را متضرر کرده اما کارمندان کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پیشرو متعهد می‌باشند.

وی با اشاره به ثبت نام رای دهندگان گفت که ثبت نام رای دهندگان از طریق تذکره‌های ورقی نخستین اقدام کمیسیون انتخابات برای مشخص شدن، تعداد رای دهندگان در افغانستان بوده و این کار باید به گونه درست انجام شود.

رییس کمیسیون انتخابات، در خصوص گزینش رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات نیز گفت که ده تن برای احراز این پست انتخابات شده اند و قرار است تا روزهای آینده، یک تن به عنوان رییس دبیرخانه گماشته شود.


کد مطلب: 78873

آدرس مطلب: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/78873/ثبت-نام-رای-دهندگان-تاریخ-25-حمل-آغاز-می-شود

پیام آفتاب
  http://www.payam-aftab.com