سرشماری نفوس در افغانستان و چالش‌های آن

در روزهای اخیر بار دیگر مسئله احصاییه نفوس جنجال‌برانگیز شده‌است. این جنجال‌ها پس از آن برخاست که خبرهایی مبنی بر احصاییه از طریق هوا منتشر شد و باعث تردیدها و ابهام‌ها در بین مردم گردید.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۵
سرشماری نفوس در افغانستان و چالش‌های آن
در روزهای اخیر بار دیگر مسئله احصاییه نفوس جنجال‌برانگیز شده‌است. این جنجال‌ها پس از آن برخاست که خبرهایی مبنی بر احصاییه از طریق هوا منتشر شد و باعث تردیدها و ابهام‌ها در بین مردم گردید. ممکن است چنان شیوه ای در دنیا معمول باشد و تجهیزات کافی و شیوه‌های درست آمارگیری استندرد و تخنیکی باشد و همان نتایجی را به دست دهد که سرشماری واقعی به دست می‌دهد. اما بدون تردید در افغانستان چنین شیوه‌هایی نتایج قابل قبول و مطمینی در برنخواهد داشت. دیروز نیز احصاییه مرکزی به نحوی سرشماری هوایی را رد و بر احصاییه واقعی تأکید کرد. بر اساس گفته‌های احصاییه مرکزی بیش از ۳۵ سال می‌شود که در کشور احصاییه دقیق صورت نگرفته‌است و جمعیت کشور در طی سه و نیم دهه دچار تغییرات و تحولاتی زیادی شده‌است. این بی‌خبری از میزان دقیق جمعیت کشور و فقدان آمار واقعی از وضعیت جمعیت و شرایط زندگی شهروندان به چالش‌های زیادی دامن زده‌است.
مهم‌ترین چالشی که از این وضعیت برخاسته است، ابهام در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و معیشتی است. اگرچه افغانستان اکنون در مرحله ای نیست که برای کل شهروندان کشور مزایا و خدمات دقیقی را ارایه کند و اکنون نبود آمار واقعی در این فرایند مشکل ایجاد کند؛ ولی در هر صورت فقدان آمار دقیق بر بسیاری از مشکلات دیگر می‌افزاید و مشکلات دیگری را سبب می‌شود.
اما پرسش مهم این است که چرا آمار دقیق از میزان نفوس کشور نداریم؟ به نظر می‌رسد چالش‌های زیادی در کشور ما وجود داشته‌است که سبب شده‌است ما نتوانیم احصاییه درست در اداره و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور داشته باشیم.
مهم‌ترین چالشی که همواره وجود دشته است، فقدان امنیت و نبود شرایط اجتماعی برای آمارگیری است. مسئله امنیت از نزدیک به ۳۵ سال قبل یک مانع عمده بوده‌است. این مشکل امروز نیز هم چنان وجود دارد و در بسیاری از مناطق امکان احصاییه وجود ندارد.
اما مهم‌ترین چالش غیر از امنیت، فقدان زیرساخت‌های لازم برای سرشماری است. اکنون در بسیاری از نقاط مختلف کشور ادارات دولتی فعال نیست. وقتی اداره ای برای سرشماری و احصاییه دقیق وجود نداشته باشد و هرگونه احصاییه بدون ستندردهای لازم و بدون در نظر گرفتن مسایل تخنیکی صورت گیرد، هرگز چنین احصاییه ای قابل اعتماد و مورد تأیید مراجع معتبر نخواهد بود. علاوه بر نبود زیرساخت‌های تخنیکی برای سرشماری، فقدان منابع بشری کافی برای این کار نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌ها ست. افغانستان تا کنون نتوانسته‌است مسئله آمار و کاربردهای آن را در مراکز دولتی و در میان مردم به عنوان یک اولویت اساسی در زندگی اجتماعی مردم معرفی کند. هنوز هم مسولین و هم مردم به این مسئله به عنوان یک مسئله فرعی نگاه می‌کنند و اهمیت آن توجه ندارند.
حتی کسانی که در برنامه‌های ریزی‌های کلان کشوری دست دارند هنوز بر اساس پیشفرض‌های خیالی به این مسئله نگاه می‌کنند. وگرنه چگونه ممکن است برای ولایتی که از ۳۵ سال قبل تا کنون آمار درستی در مورد آن وجود ندارد، برنامه‌ریزی‌های کلان ملی انجام داد. چگونه می‌شود امکانات صحی و آموزشی را بر سر ولایات با نبود آمار دقیق تقسیم کرد؟
یکی از چالش‌های عمده دیگر نبود دیدگاه لازم در مورد آمار و احصاییه است. به نظر می‌رسد در طی تمام سال‌های گذشته احساس بر این بوده‌است که اگر چنان آمار دقیق از شهروندان کشور صورت گیرد، بسیاری از تغییرات لازم در نتایج آمار دقیق خواهد آمد. بر این اساس ممکن است نفوس برخی زا ولایات کم و از برخی دیگر زیاد گردد. چنین جابجایی‌ها در مورد نفوس کشور به بسیاری از معادلات آسیب می‌زند. درست به همین خاطر در ۳۵ سال گذشته نفوس واقعی مردم افغانستان احصاییه نشده‌است. اگر اراده قوی برای احصاییه و شفافیت در میزان نفوس و در نتیجه شفافیت در برنامه‌ریزی‌ها و پلان گذاری‌ها وجود داشته باشد، می‌توان به راحتی سرشماری را در سراسر کشور انجام داد.
اگر احصاییه سراسری امکان نداشته باشد، می‌توان این کار را در ولایت امن کشور انجام داد. اکنون در بسیاری از ولایات کشور امنیت کافی و لازم وجود دارد و هیچگونه مانعی نیز بر سر راه این پروسه وجود ندارد؛ ولی با آن هم هنوز در این ولایات سرشماری دقیقی صورت نگرفته‌است.
- محمد هدایت / افغانستان ما
کد مطلب: 78848
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل