در مجلس نمایند‌گان چه می‌گذرد؟

آنچه که در مجلس نمایند‌گان هنگام انتخاب هیئت اداری آن به‌وقوع پیوست، عمقِ فاجعه‌ای را که همه‌روزه در این کشور جریان دارد، به نمایش گذاشت. تقابل بر سرِ کرسی‌های مجلس نمایند‌گان، یک امرِ عادی و میان‌پارلمانی نبود که بتوان به‌ساده‌گی از کنار آن عبور کرد. این موضوع با اتفاقاتی که در کشور می‌افتد یا در شُرفِ وقوع اند، پیوند ناگسستنی دارد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۹
در مجلس نمایند‌گان چه می‌گذرد؟
آنچه که در مجلس نمایند‌گان هنگام انتخاب هیئت اداری آن به‌وقوع پیوست، عمقِ فاجعه‌ای را که همه‌روزه در این کشور جریان دارد، به نمایش گذاشت. تقابل بر سرِ کرسی‌های مجلس نمایند‌گان، یک امرِ عادی و میان‌پارلمانی نبود که بتوان به‌ساده‌گی از کنار آن عبور کرد. این موضوع با اتفاقاتی که در کشور می‌افتد یا در شُرفِ وقوع اند، پیوند ناگسستنی دارد.
پس از دو روز تقابل و جنجال، سرانجام همایون همایون نامزد پست نایب‌اول مجلس نمایند‌گان موفق شد با گرفتن ۱۱۰ رای موافق یک بارِ دیگر این سمت را برای یک دورهٔ دیگر از آنِ خود سازد؛ اما در این خلال، مسایلی از زبانِ او گفته شد که واقعیت‌های سیاسی کشور را برملا می‌سازد. او با جرأتِ تمام اعلام کرد که از رئیس‌جمهوری شروع تا شورای امنیت، وزیر مالیه و رئیس عمومی امنیت ملی در پی حذفِ او از این موقعیت بوده‌اند. این در حالی‌ست که پیش از این، گزارش‌هایی به نشر رسیده بود که بر سرِ کرسی‌های اداری مجلس نمایند‌گان، پول‌های کلانی در حال رد و بدل شدن است. برخی‌ها می‌گفتند که ارگ ریاست جمهوری با پرداختِ نزدیک به یک میلیون دالر (حالا معلوم نیست که این رقم درست هست یا خیر) در تلاش است که فرد مورد نظرِ خود را به این سمت بنشاند. اما آقای همایون در سخنرانیِ خود اعتراف کرد که او به‌تنهایی همهٔ این قدرت‌ها را شکست داده و به اصطلاح او «شرم است بر این‌ها که از سوی یک نفر شکست را متحمل شدند.»
همه‌ساله وقتی بحث انتخاب هیئت اداریِ مجلس نمایند‌گان آغاز می‌شد، جنجال‌هایی در درون مجلس به گوش می‌رسید، ولی این جنجال‌ها در حدی نبودند که پای مقام‌های بلندپایهٔ کشور نیز به آن کشیده شود. در گذشته چنین بود که برخی‌ها دیگرهمکاران‌شان را به قوم‌زده‌گی و تعصب متهم می‌کردند، ولی کسی نمی‌آمد که بگوید رئیس‌جمهوری کشور و برخی نزدیکانِ او توطیه چیده‌اند که باعث شکستِ او شوند.
مجلس نمایند‌گان در حالی انتخاباتِ هیئت اداریِ خود را برگزار می‌کند که به باور بسیاری از حقوق‌دان‌ها، ادامهٔ کارِ آن با مشکل مواجه است و از نظر قانونی، این نهاد دیگر مشروعیت ندارد. اما با این حال، نمایند‌گان مجلس بر سرِ کرسی‌های خود حاضر اند و چنان عمل می‌کنند که از یک پارلمانِ مشروع که زمان کاری‌اش پایان نیافته، توقع می‌رود. سؤال این‌جاست که پس از این مجلس نمایند‌گان با کدام ابزار قانونی می‌تواند مشروعیت خود را به جامعه ثابت کند؟ چگونه این نهاد می‌خواهد که به وظایف عادیِ یک نهاد قانون‌گذار رسیده‌گی کند؟ چقدر قوهٔ مجریه که خود با مشکلِ مشروعیت روبه‌روست، به مصوبات مجلس نمایند‌گان توجه نشان خواهد داد؟
این‌ها همه پرسش‌هایی‌اند که در سال تازه و فراقانونی مجلس نمایند‌گان در برابرش قرار دارند. شاید برخی‌ها بگویند که این گناه دولت است که نتوانست انتخابات به‌موقع را برگزار کند ولی اعضای مجلس نیز به همان اندازه مقصر اند که به تداوم کارِ نهادی که مشروعیت آن از بین رفته، دل‌چسبی دارند. اگر اعضای مجلس همچون معدودی از اعضای آن، که در سال پنجم کاری دیگر حاضر به گرفتن حقوق و امتیازهای مجلس نشدند و آن را ترک کردند، مجلس را ترک می‌کردند، بدون شک حالا وضعیت چیز دیگری بود.
پافشاری بر یک وضعیتِ غیرقانونی، زمینه‌ساز فساد و بحرانِ بیشتر است. بحران هم‌اکنون کشور را از هر سو محاصره کرده‌است، دلیل آن‌هم می‌تواند یکی همین عدم برگزاری به‌موقعِ انتخابات شورای ملی باشد. از سوی دیگر، این تنها آقای همایون همایون نیست که ارگ را به برنامه‌های تفرقه‌افکنانه از جانب یک تیمِ معین متهم می‌کند. فراموش نکنیم که پیش از این، جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری دقیقاً از همین اشخاص نام گرفت و آن‌ها را همه‌کارهٔ کشور خواند که سرانجام باعث تعبید او شد. احمدضیا مسعود نمایندهٔ ویژهٔ آقای غنی در امور حکومت‌داری خوب که از سمتش کنار زده شد، همین افراد را به انحصارگرایی متهم ساخت و بالاخره آقای نور در بلخ نیز ادعاهایِ مشابه دارد. در کنار این افراد، ده‌ها شخصیت سیاسی و مدنی کشور، حکومت فعلی را حکومتی می‌دانند که توانایی مدیریتِ افغانستان را ندارد و آن را به سمت انقطاب، کشیده‌گی‌های قومی و زبانی و در نهایت تجزیه سوق می‌دهد. آیا حرف‌های این‌همه شخصیتِ دارای صلاحیتِ سیاسی، دروغ است و تنها آنچه را که ارگ ادعا دارد، درست است؟
اگر برنامه‌های ارگ به‌راستی برنامه‌های ملی و متناسب با شرایط افغانستان برای رسیدن به وفاق ملی می‌بود، بدون شک این‌همه سروصدا و انتقاد نسبت به کارکرد حکومت و سرانِ آن بلند نمی‌شد. یاد همهٔ مردم افغانستان هست که با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی چه موجِ بزرگی از حمایت‌ها از این حکومت به وجود آمد. اما طولی نکشید که برنامه‌های ارگ، تغییر ماهیت داد و همه فهمیدند که گرفتار چه نوع حکومتی شده‌اند. واکنش‌هایی که امروز در برابر حکومت و به ویژه ارگ شکل گرفته، ناآگاهانه یا از سرِ بی‌مسوولیتی یا هم محدود به تعدادی که سران ارگ ادعا دارند منافع‌شان به خطر افتاده، نیست. این موج از سطوحِ عادی و پایینِ جامعه آغاز می‌شود و تا سطوح بالا و نخبه‌گان ادامه پیدا می‌کند. در هیچ زمانی از تاریخ افغانستان، حکومتی از این پایه از عدم مشروعیتِ سیاسی برخوردار نبوده‌است.
وضعیتِ آقای غنی حتی قابل مقایسه با نظام‌های پیش از طالبان نیست. داکتر نجیب‌الله آخرین رئیس‌جمهوری پس از کودتای هفتم ثور، خیلی در موقعیتِ مطمین‌تر و محکم‌تری نسبت به او قرار داشت و عمل می‌کرد. این‌همه دلیلش فقط ناشی از عملکرد ارگ در برابر دیگران است. ارگ می‌خواهد به هر شکل ممکن، قدرت را تک‌قومی و تک‌گروهی بسازد. مسلماً این نکته، گره اصلی مشکل افغانستان را تشکیل می‌دهد. با این حساب، باید مطمین بود که افغانستان در مسیرِ نگران‌کننده‌ای قرار گرفته که در یک سوی آن، انحصار و استبداد و تبعیضِ حلقهٔ ارگ قرار دارد و در سوی دیگر آن، انقلاب و شورش در برابر حکومت. در این میان، تلاش بسیاری از نخبه‌گان و شخصیت‌های ملی و خیراندیش این است که راه میانه‌ای برای عبور کشور از این بحران، با تمسک بر وفاق ملی و وحدت ملیِ مردم، جست‌وجو شود. وفاق ملی، نسخه‌ای ساده و در عین حال وسیع برای حلِ بسیاری از مشکلاتِ جاری در افغانستان است که اگر جریان‌های سیاسی بتوانند در محور آن خود را بسیج و منسجم سازند، افغانستان را از رأس تا قاعده بهروز و کامروا خواهد ساخت.
- احمد عمران / ماندگار
کد مطلب: 78693
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/gpoHQ1
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل