تبدیل نور به صدا تحولی عظیم در پردازش داده ها

دانشمندان درراستای ساخت نسل بعدی کامپیوترها قدم بزرگی نهادند.برای اولین بارآنها اطلاعات برپایه ی نوررابه صورت امواج صوتی برروی یک چیپ کامپیوتری ذخیره کردند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۸
تبدیل نور به صدا تحولی عظیم در پردازش داده ها
سال گذشته دانشمندان در راستای ساخت نسل بعدی کامپیوترها قدم بزرگی نهادند.برای اولین بار آنها اطلاعات بر پایه ی نور را به صورت امواج صوتی برروی یک چیپ کامپیوتری ذخیره کردند.

این تبدیل برای جایگزینی کامپیوترهای الکترونیکی با کامپیوترهای برپایه ی نور می باشد که برای رسیدن سرعت پردازش داده ها به سرعت نور ضروری است.کامپیوترهای برپایه ی نور یا فوتونیک می توانند داده ها را تا ۲۰بار سریعتر از کامپیوترهای معمولی پردازش نمایند، همچنین این کامپیوترها گرما تولید نمی کنند و مصرف برق کمتری هم دارند.

این کامپیوترها داده هارا به جای الکترونها در قالب فوتون های نوری در می آورنداما پیدا کردن راهی برای یک چیپ کامپیوتری که قدرت دریافت و پردازش اطلاعات بر پایه ی فوتون را داشته باشد سخت است چراکه سرعت انتقال داده ها برای این میکروچیپ ها بسیار سریع است.

دانشمندان در حال حاضر در حال پیدا کردن راهی برای کامپیوترهای بر پایه ی نور می باشند تا بتوانند چیپ هایی تولید کنند که داده های فوتونی را پردازش نمایند.

 

علم وفناوری
کد مطلب: 78689
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/Dw9vun
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل