طرح قانون دسترسی به اطلاعات در کمیته قوانین کابینه نهایی شد

دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری اعلام کرده که طرح قانون دسترسی به اطلاعات در جلسه اختصاصی کمیته قوانین کابینه نهایی شده‌است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۹
طرح قانون دسترسی به اطلاعات در کمیته قوانین کابینه نهایی شد
بر اساس خبرنامه دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، جلسه اختصاص کمیته قوانین کابینه برای بحث روی برخی از ماده‌های قانون دسترسی به اطلاعات، دیروز شنبه ۱۹ حوت برگزار شد.
دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری گفته‌است که این طرح قبل از این نیز یکبار نهایی و به جلسه کابینه ارائه شده بود، اما بر اساس فیصله کابینه، برخی از ماده‌های این طرح قانون باید دوباره مورد بررسی قرار می‌گرفت.
 در جلسه دیروز کمیته قوانین روی مواردی چون تعداد اعضای کمیته گزینش برای تعیین اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تعداد اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تدویر جلسات و تطبیق تصامیم کمیسیون، مسایل بودجوی، وظایف وصلاحیت‌های کمیسیون دسترسی به اطلاعات، بحث و تصمیم نهایی گرفته شد.
بر اساس این طرح قانون، کمیسیون دسترسی به اطلاعات از لحاظ اجرایی مستقل است. بودجه این کمیسیون در موافقه با حکومت ترتیب می‌شود، اما این کمیسیون در مصرف آن دست بازدارد و مستقلانه عمل می‌کند.
طرح قانون دسترسی به اطلاعات به منظور تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات، تأمین شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع‌رسانی و مشارکت مردم در حکومتداری و حساب دهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری، تهیه شده‌است.
قانون دسترسی به اطلاعات در ماه قوس سال ۱۳۹۳ توشیح شده بود، اما در سال جاری برخی از ماده‌های آن تعدیل شد و اکنون کمیته قوانین کابینه با آوردن تعدیل در شماری از ماده‌های این قانون و همچنین تنظیم وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون دسترسی به اطلاعات، آن را نهایی کرده و از سوی وزارت عدلیه کشور به جلسه کابینه ارائه خواهد شد.
همچنین در جلسه دیروز کمیته قوانین، برخی از ماده‌های طرح تعدیل قانون تحصیلات عالی ملکی مورد بررسی قرار گرفت و نهایی شد.
در این جلسه روی مواردی چون شرایط پذیرش در کادر علمی، مکلفیت‌های اعضای کادر علمی، شرایط ترفیع و تثبیت رتبه علمی کادر علمی و دیگر موضوعات مورد نظر کابینه، بحث و تبادل نظر صورت گرفته واین طرح تعدیل نهایی گردید.
کد مطلب: 78637
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/f4c1TX
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل