وزیر انرژی و آب: اجازهٔ شرکت در مراسم «تاپی» به من داده نشد

عثمانی می‌گوید که نامش در ترکیب هیئت هفت نفری وزارت انرژی و آب که قرار بود به منظور امضای پروژهٔ «تاپ» که در بستهٔ پروژه‌های تاپی گنجانیده شده بود، قرار داشت تا به ولایت هرات برود، اما به علل نامعلوم، اجازهٔ رفتن به آنجا بهی داده نشد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ حوت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۳
وزیر انرژی و آب: اجازهٔ شرکت در مراسم «تاپی» به من داده نشد
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب می‌گوید که به وی اجازهٔ شرکت در مراسم گشایش پروژهٔ انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند «تاپی» در هرات، داده نشده بود.
کار پروژهٔ تاپی، چهار روز پیش با حضور رییسان جمهور افغانستان و ترکمنستان، نخست وزیرپاکستان و نمایندهٔ هند، در هرات آغاز شد.
آقای عثمانی می‌گوید که نامش در ترکیب هیئت هفت نفری وزارت انرژی و آب که قرار بود به منظور امضای پروژهٔ جانبی «تاپ» که در بستهٔ پروژه‌های تاپی گنجانیده شده بود، قرار داشت تا به ولایت هرات برود، اما به علت‌های نامعلوم، اجازهٔ رفتن به آنجا و امضای این پروژه را نیافت.
او در این باره می‌گوید: «در پروژهٔ تاپی تا روز اخیر قرار به این بود که هفت نفر درچند گروپ بروند به هرات، اما در روز آخیر برای ما از سوی ریاست دفتر ما گفته شد که شما رفته نمی‌توانید.»
آقای وزیر می‌گوید که برای او مهم عملی شدن خود پروژه است: «برای ما، این مهم نیست که کی امضا کند، بل این است که سرنوشت پروژهٔ تاپی و خط پنج صد کیلوولت تاپ است که باید عملی شوند.»
وزیرانرژی و آب می‌گوید که با محدودیت‌هایی در صلاحیت‌هایش در این وزارت روبرو است.
وی هرچند از افرادی که صلاحیت‌های این وزارت را محدود می‌سازد، نام نمی‌برد، اما می‌گوید که شماری از مقام‌ها، پیمان‌های این وزارت را امضا می‌کند که وی از شرایط این پیمان‌ها آگاهی ندارد.
کد مطلب: 78300
مرجع : طلوع نیوز
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل