از جنرال دوستم در دادگاه بین‌المللی جزایی شکایت شده‌است

در فهرست شکایت‌هایی که از افغانستان به دادگاه بین‌المللی جزایی فرستاده شده، نام عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز درج شده‌است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۷
از جنرال دوستم در دادگاه بین‌المللی جزایی شکایت شده‌است
این دادگاه اعلام کرده‌است که نامه‌ها و شکایت‌های درج‌شده از سوی قربانیان جنگ در افغانستان را بررسی و سپس در مورد آن تصمیم می‌گیرد.
دادگاه بین‌المللی جزایی گفته‌است که آقای دوستم به «سوی استفاده از قدرت و نقض حقوق بشری به ویژه در پروندهٔ اذیت جنسی احمد ایشچی متهم است».
هرچند هنوز روشن نیست که افزون بر نام جنرال دوستم، کدام افراد و گروه‌های دیگر در این فهرست شکایت‌ها درج است، اما شبکهٔ تحلیلگران افغانستان گفته‌است که نام طالبان و سایر گروه‌های هراس‌افگن درج این فهرست است.
احسان قانع، پژوهشگر شبکهٔ تحلیلگران افغانستان به رسانه ها گفت: «یافته‌های دفتر دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی نشان می‌دهد که جرم‌ها ضد بشری و جرم‌های جنگی از سوی گروه طالبان، شبکهٔ حقانی، نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای نظامی بین‌المللی به خصوص نیروهای آمریکایی و سازمان استخبارات مرکزی آمریکا در افغانستان اتفاق افتاده‌است».
روند ثبت شکایت‌ها در پیوند به جنایت‌های جنگی و ضد بشری در افغانستان در هفتهٔ گذشته با پایان رسید. انتظار می‌رود که این دادگاه بررسی‌هایش را در آیندهٔ نزدیک آغاز کند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی، فاتو بنسودا دادستان دادگاه بین‌المللی جزایی اعلام کرد که دلیل‌های منطقی مبنی بر این که جرم‌های جنگی در افغانستان اتفاق افتاده‌است، وجود دارد.
دادگاه بین‌المللی جزایی در سال ۲۰۰۲ میلادی ایجاد شد و از آنجایی که افغانستان در سال ۲۰۰۳ میلادی به این دادگاه پیوست، بنابراین این دادگاه نمی‌تواند جنایت‌هایی که پیش از ماه می سال ۲۰۰۳ در افغانستان رخ داده‌است را بررسی کند.
کد مطلب: 77805
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/2ysDYK
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل