کنار رفتن از منبر استبداد و تمامیت‌خواهی راه حل اساسی است / احمدولی مسعود

گزارش می‌رسد که گویا حکومت، ضرب الاجل استفاده از قوت نظامی را برضد مقاومت مردمی بلخ اخطار داده‌است.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۸
کنار رفتن از منبر استبداد و تمامیت‌خواهی راه حل اساسی است / احمدولی مسعود
گزارش می‌رسد که گویا حکومت، ضرب الاجل استفاده از قوت نظامی را برضد مقاومت مردمی بلخ اخطار داده‌است.
سخن ما این است که مقاومت بلخ، فقط درحد مقاومت یک والی یا یک ولایت، در مقابل یک دولت قانونی، یک دست، مقبول، سربراه و مشروع نیست، بلکه فریاد، اعتراض و ایستادگی مردم به خاطر وضعیت نابسامان کشور و ناامیدی عمومی می‌باشد. این بیداری و مقاومت، توسل به زور عسکری را برنمی‌تابد و کوچکترین اشتباه در این مسیر، به معنی جنگ علیه مردم تلقی گردیده، ابعاد و گسترهٔ بحران را وسیع تر و معضل را پیچیده تَر می‌سازد.
بن‌بست بیش از یک ماه، سیطرهٔ مقاومت را در شمال و بیداری مردمی را در سرتاسر کشور پخش نموده‌است. وضعیت رو به وخامت کشور نه با زور سر نیزهٔ حکومتی، نه با خاک پاشیدن به چشم مردم و توطیه و نه هم با دیپلماسی محدود مذاکرات دو طرف قابل حل پایدار است، بلکه در مقیاس یک معضل بزرگ ملی که طی مدت سه سال اخیر به اوج خود رسیده‌است، اکنون نیازمند یک راهکار ملی کلان می‌باشد که ابتدأ این را باید برسمیت شناخت.
سالهاست که تأکید داشته‌ایم و هژده ماه قبل در روز شهادت قهرمان ملی و هفتهٔ شهید فریاد کشیدیم که توافقنامهٔ تشکیل دولت وحدت ملی را عملی سازید و رأی به گروگان گرفته شدهٔ میلیون‌ها شهروند مان را قبل از اینکه کشور بار دیگر به بحران برود آزاد سازید تا مردم خود را در دولت، در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست گذاری‌های کشوری ببینند.
امروزه پیشنهاد اصلی ما به رهبری حکومت این است که با کنار رفتن از منبر استبداد و تمامیت‌خواهی، کشور را از انحصار چند فرد معدود بیرون سازید، از ماجراجویی، بی‌ثبات سازی و نفاق افگنی دست بردارید و به حال این مردم دل بسوزانید.
- احمدولی مسعود
کد مطلب: 77360
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/EbE7oR
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل