کمیته مصئونیت خبرنگاران هرات:

ادارات دولتی از برخورد سلیقه‌ای با خبرنگاران خودداری نمایند

جلسه کمیته مشترک امنیت و مصئونیت خبرنگاران در دفتر معاونیت امور اجتماعی مقام ولایت برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ جدی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۴
ادارات دولتی از برخورد سلیقه‌ای با خبرنگاران خودداری نمایند
جلسه کمیته مشترک امنیت و مصئونیت خبرنگاران در دفتر معاونیت امور اجتماعی مقام ولایت برگزار شد.
در این جلسه بر ایجاد تسهیلات لازم به خبرنگاران و اصحاب رسانه‌ها تأکید شد و فیصله بعمل آمد تا اعضای کمیته در جلسه بعدی اداری مقام ولایت نیز شرکت و پیرامون صلاحیت‌ها، مسولیت‌ها و حوزه کار این کمیته با روسای ادارات صحبت نمایند.
به گزارش پیام آفتاب، «مونسه حسن‌زاده» معاون امور اجتماعی مقام ولایت از اراده جدی مسوولان اداره محلی در جهت فراهم سازی تسهیلات لازم به خبرنگاران وهمچنان حمایت از مراکز رسانه‌ای و خبرنگاری، دستگاه‌های تلویزیونی و رادیویی اطمینان داد.
معاون مقام ولایت دراین جلسه گفت که تمام موارد خشونت برخبرنگاران، تهدیدات احتمالی و امور مصئونیت و امنیتی خبرنگاران از طریق این کمیته بررسی جدی خواهد شد.
او همچنان، از اصحاب رسانه‌ها خواست تا درصورت مواجه شدن با مشکلات امنیتی و مصئونیتی تقاضا و یاهم شکایت شانرا در این کمیته درج نمایند تا بگونه جدی مورد رسیده‌گی قرار گیرد.
در از سوی هم، «آریا رئوفیان» رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات باتوجه به گسترده‌گی حوزه فعالیت رسانه‌ها در ولایت هرات، ازعزم جدی این اداره بخاطر فراهم ساختن تسهیلات بیشتر به خبرنگاران اطمینان داد.
در این میان موضوع غیابت بعضی از اعضای این کمیته نیز مورد بحث قرارگرفت و فیصله شد تا این موضوع با فدراسیون خبرنگاران افغانستان و کمیته مرکزی امنیت ومصئونیت که زیر نظرمعاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری فعالیت دارند، شریک ساخته شود.
در عین حال، در بخشی ازین جلسه شکایات برخی خبرنگاران ازناحیه هدایت برخی وزارت‌ها و ریاست‌های عمومی در مورد نحوه حضور روسای دومی این ادارات در رسانه‌ها و مصاحبه با خبرنگاران نیز مطرح شد و تأکید گردید که صدور چنین مکاتبی در تقابل با قانون اساسی وقانون دسترسی به اطلاعات قراردارد.
همچنیان در این جلسه فیصله شد تا این موضوع با وزارت‌ها و ریاست‌های عمومی در مرکز کشور شریک ساخته شود تا ازصدورچنین مکاتبی که آزادی بیان را محدود می‌سازد خودداری شود.
کمیته مشترک امنیت و مصئونیت ازتمام ادارات دولتی تقاضا نمود تا در کنار فراهم آوری تسهیلات به خبرنگاران و از هرگونه برخورد سلیقه‌ای که در تناقض با قوانین قراردارد، خود داری نمایند.
مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب درحوزه غرب کشور (هرات)
کد مطلب: 77180
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/8dfpMv
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل