دكتر حبیب منگل

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۲۷
دكتر حبیب منگل
داکترحبیب منگل فرزند مرحوم ببرک خان منگل در سال ۱۳۲۷هجری- شمسی در قریه ی استر کوټ ولسوالی کلندر منگل ولایت خوست دریک خانواده ترقی خواه و با نفوذ قومی به دنیا آمده است. پدر او از سران با اعتبار اقوام ولایات خوست ، پکتیا وپکتیکا بود. حبیب منگل در جلب مردم به ترقیات فرهنگی واجتماعی نقش بارز داشت وبه پاس خدمت دراین راه به نشان های دولتی مفتخر گردیده است.در مبارزات سیاسی واجتماعی همواره وپیوسته در سنگر نیر وهای مترقی [ کمونیست های طرفدار شوروی]  قرارداشت ویکی از نمایندګان ولایت پکیتا در لویه جرگه های دولت جمهوری افغانستان [ دولت کمونیست ها به رهبری داکتر نجیب] بود . داکتر حبیب منگل تحصیلات ابتدایی وثانوی را در لیسه رحمان بابا وتحصیلات عالی را در پوهنځۍ طب پوهنتون کابل [ دانشکده طب دانشگاه کابل] به پایان رسانده است. پس از اتمام تحصیلات وسپری نمودن دوره مکلفیت سربازی از سال ۱۳۵۶-۱۳۵۷ به حیث داکتر در شفاخانه ولایت خوست و در سال ۱۳۵۷به حیث رئیس صحت عامه ولایت سمنګان اجرای وظیفه نموده است. دربین سال ۱۳۶۰-۱۳۶۶ سفیرکبیر ونماینده فوق العاده جمهوری دموکراتیک افغانستان درمسکو وهمزمان سفیر کبیرغیرمقیم درکشورهای فنلند، رومانیا وقبرس بود. در سال ۱۳۶۶به حیث رئیس سازمان صلح، همبستګی ودوستی جمهوری افغانستان کار کرد و درلویه جرگه قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان به نمایندگی از مردم ولایت پکتیا اشتراک ورزید. اودر سال ۱۳۶۷معاون اول جبهه ملی [پدر وطن] دولت جمهوری افغانستان اجرای وظیفه نموده است. دربین سالهای ۱۳۶۷-۱۳۷۱نماینده منتخب از شهر ګردیز مرکز ولایت پکتیا درولسی جرگه وبرای یک سال ریس کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرګه دولت جمهوری افغانستان بود ودرعین حال به حیث معاون اتحادیه بین الپارلمانی [ کشور های کمونیستی] ازپارلمان دولت جمهوری افغانستان نمایندگی می کرد.
داکتر جبیب منگل دراوان جوانی در سن ۱۷ سالگی و دوران تحصیل در لیسه رحمان بابا به فعالیت های اجتماعی وفرهنگی رو آورد ودر۱۸ سالگی عضویت سابق ،حزب دموکراتیک خلق افغانستان را کسب نموده و به فعالیت سیاسی اغاز نمود. از سال ۱۳۵۱- ۱۳۵۲عضو مجلس موسسان اتحادیه  محصلین پوهنتون کابل واز فعالان وسخنوران سرشناس جنبش محصلان بود واز سال ۱۳۴۴ تا ماثور ۱۳۷۱ در کادر- رهبری سابق، حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) به خاطر تحقق آرمانهای انسانی، ملی، ترقی خواهانه، دموکراتیک و دادخواهانه مردم وحزب رزمید. در جدی سال ۱۳۵۸ عضویت کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق را کسب کرد ودر سال ۱۳۵۸ برای مدتی مسؤولیت سازمانهای اجتماعی درشعبه تشکیلات حزب وبعدا عضویت شورای مرکزی حزب وطن و سال های۱۳۷۰-۱۳۷۱مسؤولیت شعبه تبلیغ وفرهنگ حزب وطن را به عهده داشت. داکتر حبیب منګل یکی از متفکرین وبنیاد گذاران وعضو فعال نهضت فراګیر دموکراسی افغانستان و نامزد این سازمان سیاسی ملی، مترقی، دموکرات،عدالت خواه وتحول طلب برای کرسی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد .
حبیب منگل در مسیر مبارزه در راستای تحقق آرمانها و اهداف انسانی، ملی، ترقی خواهانه، دموکراتیک وعدالت خواهانه دو بار زندانی شده است. باراول دردوران تحصیل و جنبش محصلان وباردوم از میزان ۱۳۵۷- الی جدی ۱۳۵۸ درضدیت ومخالف به سیاست های مجراجویانه، افراطی انحرافی که برحزب وحاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان مسلط شده بود زندانی گردیده است.
داکترحبیب منگل دارای دوکترا در علوم اجتماعی می باشد و در نویسندگی دسترسی دارد وبه حیث کارشناس وتحلیل گر سیاسی دررسانه های خارجی وافغانی به دفاع از جنبش دموکراتیک وترقی خواهانه برآمد کرده است. داکتر حبیب منګل انسان وشخصیت سیاسی پاک، صادق، فروتن، پرتلاش، فداکار وصمیمی است. متاهل ودارای چهار فرزند می باشد .

لینک سایت داکتر حبیب منگل http://dr.habib-mangal.mashal.org
کد مطلب: 7706
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل