در نبود قانون رسانه های جمعی؛ کمیسیون رسانه ها چگونه نظارت می کند؟

تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ جوزا ۱۳۸۸ ساعت ۰۵:۰۸
در نبود قانون رسانه های جمعی؛ کمیسیون رسانه ها چگونه نظارت می کند؟
مطابق برنامه تعیین شده از سوی کمیسیون انتخابات، قرار است از ۲۶ جوزا کمپاین نامزدان ریاست جمهوری رسما آغاز شود. با توجه به رشد رسانه های صوتی، تصویری و چاپی، انتظار می رود که در این دوره بخش عمده ای از تبلیغات نامزدان توسط رسانه ها صورت گیرد.
قانون انتخابات نیز در ماده ۵۱ با  توجه به اهمیت رسانه ها در پوشش خبرها، دیدگاه و فعالیت نامزدان، کمیسیون ویژه رسانه ای با پنج عضو را در چوکات کمیسیون مستقل انتخابات در نظر گرفته است. این کمیسیون مطابق لایحه وظایف دارای مسوولیت های ذیل می باشد:
الف: نظارت از پوشش مبارزات انتخاباتی نامزدان به وسیله رسانه های جمعی؛
ب : رسیدگی به شکایات در رابطه به تخلفات رسانه ای و در صورت لزوم ارسال آن ها به کمیسیون رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ؛
ج : فراهم آوری معلومات و گزارش ها برای کمیسیون؛
د : اداره و نظارت از تمام برنامه های تبلیغاتی با در نظر داشت طرزالعمل داخلی.
این لایحه وظایف در حالی برای کمیسیون رسانه ها در نظر گرفته شده است که هنوز سرنوشت قانون تصویب شده رسانه ها معلوم نیست.
هر چند اخیرا از موجودیت قانون در ستره محکمه خبرهایی به نشر رسید اما از آن جایی که حکومت روی ماده هایی با ولسی جرگه اختلاف نظر دارد، از نشر آن در جریده رسمی امتناع ورزیده است. اکنون سوال اساسی این است که این لایحه بر اساس کدام قانون تنظیم شده است و در صورتی که قانون جدید تا یک هفته ی دیگر نشر نشود، بررسی تخلفات رسانه ای در زمان انتخابات با مشکلات جدی و سردرگمی مسوولان همراه خواهد شد.
به نظر می رسد که وزارت اطلاعات و فرهنگ با تعمد از نشر آن جلوگیری کرده، تا باشد که در خلای قانون رسانه ها مشکلات زیادی را در جریان انتخابات برای رسانه ها خلق نماید.
اکنون انتظار اساسی که برای برون رفت از خلای قانونی و سردرگمی رسانه ها و مسوولان کمیسیون رسانه ها وجود دارد، این است که این قانون در جریده رسمی نشر گردد.
کد مطلب: 7617
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل