معین وزارت انرژی و آب از پروژه بند برق گرمابک پوزلیچ دیدن کرد

معین آب وزارت انرژی و آب از جریان کار پروژه بند برق گرمابک پوزلیچ ولایت غور دیدن کرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ قوس ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۰
معین وزارت انرژی و آب از پروژه بند برق گرمابک پوزلیچ دیدن کرد
به گزارش پیام آفتاب، «محمد سروری» مسئول روابط عمومی حوزه دریایی هریرود-مرغاب به خبرنگار پیام آفتاب گفت که اینجینیر «محمد داود قاضی زاده» معین آب وزارت انرژی و آب از جریان کار پروژه بند برق گرمابک پوزلیچ ولایت غور دیدن کرد.
به گفته آقای سروری، کار روی تحکیم کاری تونل بند برق پوزه لیچ جریان دارد.
او افزود که تونل این بند در حال حاضر آماده برای کانکریت ریزی می‌باشد که به طول ۱۶۵ متر سیخ بندی کف تونل تکمیل شده و همچنان کار نصب راک بولت نیز جریان دارد.
مرتضی کریمی، خبرنگار پیام آفتاب درحوزه غرب کشور (هرات)
کد مطلب: 76024
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل