۲
 
گزارش پیام آفتاب از ماجرای خودکشی زهرا؛

​زندگی زهرا خاوری پایان یافت؛ اما پایان‌نامه وی تایید نشد

پیام آفتاب: هم اتاقی‌های زهرا گفتند که ما خواستیم او را به شفاخانه برای تداوی انتقال دهیم؛ اما مدیر خوابگاه به ما اجازه خارج کردن زهرا را نداد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۱۸
زهرا خاوری، دانشجوی سال پنجم دانشکده
مدیر خوابگاه زهرا را با الفاظ زشت و رکیک خطاب می‌کرد و می‌گفت که او مکر و نیرنگ می‌کند و می‌خواهد به این بهانه از خوابگاه خارج شود، چون زهرا کارت خوابگاه را باخود نداشت.
علوم وترنری دانشگاه کابل، به دلیل پذیرفته نشدن پایان‌نامه تحصیلی‌اش از سوی استاد رهنمای وی، به زندگی‌اش پایان داد.
به گزارش پیام آفتاب، زهرا خاوری، باشنده اصلی ولایت دایکندی و دانشجوی سال پنجم علوم وترنری دانشگاه کابل، به دلیل رد شدن چندین بار پایان‌نامه‌اش از سوی استاد رهنما، دست به خودکشی زد.
گفته شده که استاد گل احمد طنین، استاد رهنمای زهرا خاوری، پنج بار به دلالیل نامعلومی پایان‌نامه وی را رد کرده است.
زهرا با رد چندین بار پایان‌نامه‌اش از سوی استاد رهنما، این بار با مشوره او موضوع پایان‌نامه خود را پرورش جوجه مرغ انتخاب می‌کند.
او با تمام مشکلات اقتصادی که داشت، اقدام به خرید و پرورش جوجه مرغ کرده و بعد از حدود دوماه تلاش و زحمت، به استاد مراجعه می‌کند تا پایان‌نامه‌اش
دانشجویان معترض، شعارهای مرگ بر تعصب، مرگ بر بی‌عدالتی، مرگ بر سیستم سرکوب را سر می‌دادند.
را تایید کند؛ اما استاد بازهم پایان‌نامه او را رد می‌کند. اما زهرا بازهم دست از تلاش بر نمی‌دارد و این بار جوجه‌های مرغ را در صحن دانشگاه کابل با سختی‌های زیادی بزرگ می‌کند و بازهم به استاد گل احمد طنین برای تایید پایان‌نامه‌اش مراجعه می‌کند که این بار نیز از سوی استاد به دلایل نا معلومی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
سرانجام زهرا تصمیم می‌گیر که به زندگی‌اش پایان دهد
اقدم زهرا خاوری، اعتراض نمادین بر علیه نظام دیکتاوری حاکم بر فضای اکادمیک و همچنان اعتراض بر علیه مناسبات ارباب رعیتی میان دانشجو و استاد بوده که سال‌هاست این سیستم ناکارآمد قربانی‌های زیادی گرفته است
و شب‌هنگام اقدام به خوردن مرگ موش در خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل می‌کند و به زندگی‌اش برای همیشه نقطه پایان می‌گذارد.
هم اتاقی‌های زهرا گفتند که ما خواستیم او را به شفاخانه برای تداوی انتقال دهیم؛ اما مدیر خوابگاه به ما اجازه خارج کردن زهرا را نداد.
آنان علاوه کردند که مدیر خوابگاه زهرا را با الفاظ زشت و رکیک خطاب می‌کرد و می‌گفت که او مکر و نیرنگ می‌کند و می‌خواهد به این بهانه از خوابگاه خارج شود، چون زهرا کارت خوابگاه را باخود نداشت.
سر انجام زهرا تا صبح در خوابگاه دانشگاه کابل جان می‌دهد.
اما همزمان با این روی داد، امروز(۳۰، عقرب) دانشجویان دانشگاه کابل اقدام به تظاهرات در جلوی دانشکده وترنری کردند.
دانشجویان معترض، شعارهای مرگ بر تعصب، مرگ بر بی‌عدالتی، مرگ بر سیستم سرکوب را سر می‌دادند.
آنان خواستار تشکیل کمیته تحقیق و بررسی متشکل از خانواده زهرا خاوری، دانشجویان و هیئت رهبری دانشگاه کابل به شمول
آقای روشان خطاب به معترضان گفت که استاد گل احمد طنین، استاد رهنمای زهرا خاوری و نیز مدیر خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل برای تحقیق، به حوزه امنیتی پولیس انتقال داده شده اند.
رئیس دانشگاه و وزیر تحصیلات عالی، تعلیق وظیفه استاد گل احمد طنین تا روشن شدن موضوع، بازنگری روند پایان‌نامه نویسی و اعمار منار یاد بود به نام زهرا خاوری از مهم‌ترین خواست‌های معترضان بود.
در بخشی از این قطعه نامه آمده است:" اقدم زهرا خاوری، اعتراض نمادین بر علیه نظام دیکتاوری حاکم بر فضای اکادمیک و همچنان اعتراض بر علیه مناسبات ارباب رعیتی میان دانشجو و استاد بوده که سال‌هاست این سیستم ناکارآمد قربانی‌های زیادی گرفته است."
سر انجام عبدالطیف روشان، سرپرست وزارت تحصیلات عالی همه‌ای خواسته‌های معترضان را پذیرفت و زیر قطع نامه آن‌ها را در حضور همه امضاء‌کرد.
آقای روشان خطاب به معترضان گفت که استاد گل احمد طنین، استاد رهنمای زهرا خاوری و نیز مدیر خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل برای
همزمان با این تظاهرات، دانشجویان دانشگاه بامیان نیز دست به حرکت اعتراضی زدند و خواستار به محاکمه کشانیدن عاملین این قضیه شدند.
تحقیق، به حوزه امنیتی پولیس انتقال داده شده اند.
وی افزود که به این موضوع به گونه جدی رسیدگی می‌کنم.
همزمان با این تظاهرات، دانشجویان دانشگاه بامیان نیز دست به حرکت اعتراضی زدند و خواستار به محاکمه کشانیدن عاملین این قضیه شدند.
این اولین مورد نیست که دانشجویان به خاطر تدوین پایان‌نامه سان به مشکل مواجه می‌شود.
سال گذشته نیز یک دختر به دلیل رد چندین بار پایان‌نامه‌اش از سوی استاد رهنما، در دانشکده علوم وترنری قصد داشت خودش را از بام این دانشکده به زیر اندازد که از سوی نیروهای پولیس جلوگیری شد.
سیدمهدی علوی‌نژاد/خبرگزاری پیام آفتاب


کد مطلب: 76016
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/ucfr6S
گزارشگر : سید مهدی علوی‌نژاد
 


 
خواجه محمد نعیم قادری
۱۳۹۶-۰۹-۰۱ ۱۰:۵۴:۵۸
به نام خدای عادل
در یک کشوری که با نظام مافیایی مدیریت شود، رویداد های ازین دست دور از انتظار نیست. چون سیستم فاسد مدیریت سیاسی کشور امکان هر گونه سوء استفاده از مقام وموقعیت را به حکومتی ها می دهد. بنابراین تا زمانی که نظام قبیله برچیده نه شود و جای آن را نظام مدینه نه گیرد. شاید هیچ شهروند کشور روز خوشی را در زندگی نه بیند. نظام قبیله مانع عمده برای سر راه تمدن و تدین قرار دارد. قبیله سالاران در عصر حاضر با همان مفکوره پوچ و متعفن قبیلوی شان کشور را به گروگان گرفته اند و با استبداد حکومت می کنند.
این بار نخست نیست که دانشجوی چون زهرا خاوری از اثر استبداد استادان بی وجدان دست به خود کشی می زنند. شکایت زیادی از برخورد های نامناسب استادان با دانشجویان می رسد. تا سوء استفاده از مقام استادی به خاطر سوء استفاده های جنسی از دختران دانشجو.
کم نیستند دانشجویان دختری که به خاطر سوء نیت استادان شان ترک تحصیل کرده اند.
آقای حمیدالله فاروقی که خود یکی از گوسفند چاق کن های اشرف غنی احمدزی می باشد. با مدیریت بیماری که دارد. زمینه ساز بروز چنین سانحه یی می شود. اگر مدیریت این رئیس دانشگاه درست می بود باید به وضعیت دانشجویان رسیدگی می شد و از برخورد های تبعیض آمیز جلوگیری می شد. اما دیده و شنیده می شود که وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف خود به کانون های فساد بدل شده است.
درین بحبوهه کجاست گوش شنوایی که تا به این مشکل رسیدگی کند. در یک کشوری که قوای سه گانه آن تا گلو غرق در فساد باشد و دولتمردان آن فسادگستر. عدالت کجا تأمین می شود. پرونده زهرا خاوری هم مثل سایر پرونده ها در زیر توده های فساد دفن می شود و این دانشجویان و دانش آموزان کشور اند که باید ستم بکشند.
برای زهرا خاوری بهشت برین و برای مسئولان بی مسولیت دانشگاه کابل و وزارت تحصیلات عالی عذاب و رسوایی می خواهم. (17922)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۶-۰۹-۰۲ ۱۷:۰۷:۵۹
باسلام! اگریگ نگاهی به تاریخ تاسیس دانشگاه کابل،بیاندازیم میبینیم،این دانشگاه برای قوم وقبیله ،خاص وافرادیکه موردتایید آنقوم بودند،بوجود آمدوکسانی درآنجا؛گماشته میشدکه ؛اهداف قبیله ای ونژادی وزبانی را محقق میساخت؛وتبعیضات ظالمانه را اجرا میکرد،واکنون درفضای کنونی کشور؛نیز مدیریت این مکان به دست یکعده انسانهای متعصب وقوم گرا ونژاد پرست اداره میشود،چشم اینهارا بیماری تعصب ؛کورکرده ومکانی که بایددرآنجا انسانهای شایسته؛برای ملت تربیت شود!؛متاسفانه ازبوی زشت ومتعفن ،قوم گرایی؛ونژادپرستی؛همه بیمارشده؛اینها بقدر بیمار وجاهل ومتعصب است که حاضر نیست باشما چند کلمه فارسی صحبت کند،وبرسر لوحه دانشگاه کابل وهرات چه وضعیت تاسفبار،پیش آوردند!
بایدجوانان وملت تمدن سازما،این کانون دانشگاه را،بدست خودشان اصلاح کند،وباوحدت وهمدلی،باانسانهای قبیله گرا ومتعصب،برخوردکند،وبدانند تااین کانون-دانشگاه-اصلاح نگردد؛کشورآبادنخواهدشد!!! (17924)
 
نام و نام خانوادگی
ایمیل