احمدولی مسعود: بزرگترین چالش انتخابات عدم ارادهٔ حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه است

رئیس بنیاد احمدشاه مسعود در صفحه فیس بوک خود نوشت: «انتخابات اساس ایجاد دولت‌های دموکراتیک می‌باشد و هیچ بدیلی ندارد. اما وقتی عملکرد دولت‌ها بر پایه و اصول اساسی دیموکراسی استوار نباشد، انتخابات روپوشی می‌گردد برای قاپیدن قدرت غیر مشروع.»
تاریخ انتشار : شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۸
احمدولی مسعود: بزرگترین چالش انتخابات عدم ارادهٔ حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه است
احمدولی مسعود، رئیس بنیاد احمدشاه مسعود در صفحه فیس بوک خود نوشت: «انتخابات اساس ایجاد دولت‌های دموکراتیک می‌باشد و هیچ بدیلی ندارد. اما وقتی عملکرد دولت‌ها بر پایه و اصول اساسی دیموکراسی استوار نباشد، انتخابات روپوشی می‌گردد برای قاپیدن قدرت غیر مشروع؛ چه بسا که دولت‌های استبدادی و دیکتاتوری‌ها با همین روند به قدرت رسیده‌اند. بحران مشروعیت دولت‌ها در همین نقطه نهفته‌است و دولت امروز افغانستان نمونهٔ آشکار آن می‌باشد. در کشور ما با مسایل ملی، بیشتر سلیقه‌ای، به اساس منافع و آجندای شخصی برخورد می‌گردد تا با رویکرد ساختاری و نهادی.»
وی افزود: «در انتخابات پیشرو، و با درس‌گیری از انتخابات قبلی تقلبی، گذشته از معضل قانون و ظرفیت نهادهای انتخابات، ترکیب ملی اعضاء، مشکلات تخنیکی ارزیابی ساحات امن، لیست رأی دهندگان، فهم و کاربرد درست تکنالوژی، جلوگیری از به دوران انداختن کارت‌های سیاه تقلبی و معرفی لیست سیاه‌تر کارمندان انتخابات تقلبی؛ در قدم اول بزرگترین چالش فراراه انتخابات و دیموکراسی در کشور ما، عدم ارادهٔ حکومت و رهبری موجود برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه می‌باشد. همین اکنون هیچ نشانه‌ای از همآهنگی زمانی، منابع، نیازمندی مردم برای راه اندازی انتخابات وجود ندارد و رهبری حکومت، بیشتر متمایل به مهندسی انتخابات پیشرو می‌باشد تا به قول خودشان، فرصتی گردد برای تلافی ناکارآمدی پنج سالهٔ حکومتداری شان.»
وی در انتها نوشت: «به زودی موقف رسمی خویش را اعلام خواهیم داشت.»
کد مطلب: 75336
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/LC31m5
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل