بزرگترین کمپاین جمع آوری معتادین در ولایت هرات/مقام های مسئول در قسمت جمع‌ آوری موادمخدر تلاش نکرده است

پروسه جمع آوری معتادین امروز ازسوی شورای اجتماعی جوانان ولایت هرات به همکاری ریاست ترانسپورت وفرماندهی پولیس این ولایت راه‌اندازی شده است.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳ میزان ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۲۶
بزرگترین کمپاین جمع آوری معتادین در ولایت هرات/مقام های مسئول در قسمت جمع‌ آوری موادمخدر تلاش نکرده است
به گزارش پیام آفتاب"نزیر احمد صالحی" رئیس شورای اجتماعی جوانان هرات گفت که این پروسه تاکنون بیش از350 تن از معتادین این ولایت را جمع آوری نموده‌اند.
آقای صالحی تاکید کرد که آنعده معتادین که برون از شهر هرات زندگی می‌کنند آنان به همکاری ریاست ترانسپورت به ولایات مربوطه شان منتقل می‌گردد.
درهمین حال محمد عمری یک‌تن ازفعالین مدنی که دراین پروسه سهم داشت می‌گوید که در رابطه به جمع آوری معتادین از سطح شهر هرات هیچ‌ارگان ویا نهاد توجهی خاصی تاهنوز نکرده است.
وی ازریاست مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرده می‌گوید که از اداره مواد مخدر هرات فقط نامی است وبس وهیچ نوع توجه دراین راستا نکرده است.
آقای عمری ازوضعیت کنونی معتادین درهرات ابراز نگرانی کرده و گفت که افزایش معتادین درکوچه وبازار این شهر نمای هرات را تغییر داده است که این مسئله باعث شده است که مردم به هرات بعنوان شهر علم و فرهنگ نگاه نکنند.
او افزود که زنان معتاد نیز دراین اواخر درسطح شهر ونواحی این شهر افزایش یافته که باید باهماهنگی ریاست امور زنان در روز‌های آینده جمع آوری شوند.
غلام الدین عثمانی یکتن دیگر از فعال مدنی ازارگان‌های امنیتی وکشفی نیز شکایت نموده می‌گوید که خورده فروشان مواد مخدر حتی جایکه مواد مخدر را توزیع می‌کنند مشخص است اما پولیس دراین راستا توجه ندارد واین باعث شده تا جوانان زیادی به مواد مخدر روی بیآورند وهمچنان مواد فروشان خاطر جمع باشند.
او ازمقامات به ویژه ارگان‌های کشفی و اداره مبارزه با مواد مخدر خواست تا دراین راستا گام عملی بردارند.
از سوی هم "جیلانی فرهاد" سخنگوی والی هرات گفت که مراکز ترک اعتیاد برای معتادین حتی برای زنان و کودکان معتاد در ولایت هرات وجود دارد.

او افزود که آن عده کسانیکه به مواد مخدر معتاداند آنان را تداوی و دوباره به خانه وکاشانه‌شان برگردانده می‌شود.
آقای فرهاد از ادارات چون ریاست کار امور اجتماعی، صحت عامه، و اداره مبارزه با مواد مخدر خواست تا درکنار تداوی معتادین برای‌شان آموزش‌های فنی وحرفوی داده شود تا اینکه دیگر به مواد مخدر روی نیآورند.
این در حالی است که در ولایت هرات بیش از 80 هزار معتاد وجود دارد که 24 درصد زنان 6 درصد کودکان ونوجوانان وبقیه را مردان تشکیل میدهد.

مرتضی کریمی، پیام آفتاب هرات
کد مطلب: 74480
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/tz2YA9
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل