موسسه خدمات برای توسعه و همبستگی: وضعیت کودکان کارگر در کشور نگران کننده است

نشست خبری پیرامون وضعیت کودکان کارگر خیابانی بلخ، جوزجان و سمنگان امروز از سوی موسسه خدمات برای توسعه و همبستگی در کابل برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۲
موسسه خدمات برای توسعه و همبستگی: وضعیت کودکان کارگر در کشور نگران کننده است
به گزارش پیام آفتاب، نشست خبری پیرامون وضعیت کودکان کارگر خیابانی بلخ، جوزجان و سمنگان امروز از سوی موسسه خدمات برای توسعه و همبستگی در کابل برگزار شد.
فرید متقی، پژوهشگر موسسه خدمات برای توسعه و همبستگی به پیام آفتاب گفت که ما یک تحقیق ده ماهه در سه ولایت بلخ، سمنگان و جوزجان پیرامون کودکان کارگر انجام دادیم که نتایج آن نگران کننده است.
وی افزود که ما در این پژوهش با ۳۰۰ کودک مصاحبه کردیم و از این جمله ۲۴۰ تن آنان در خیابان‌ها مصروف کارند و ۶۰ تن دیگر در نهادهای دولتی کار می‌کنند.
این پژوهشگر بیان داشت که متاسفانه کودکان کارگر در بسیاری موارد مورد سوء استفاده باندهای مافیایی قرار گرفته اند و مجبور به کارهای شاقه شدند.
آقای متقی به رفتارهای نامناسب پولیس با کودکان کارگر اشاره کرد و گفت که در بسیاری موارد این کودکان مورد لت وکوب نیروهای پولیس قرار گرفته اند.
ارقام را که آقای متقی ارائه کرد نشان می‌دهد که ۸۳ درصد از کودکان تحت پژوهش از عملکرد رسانه‌ها انتقاد کردند که هیچ گونه برنامه آگاهی‌دهی برای آنان ندارند.
۷۷ درصد کودکان کارگر به خدمات صحی ابتدایی دسترسی ندارند و زمان که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند با برخور تبعیض آمیز مسئولان این مراکز مواجه می‌شوند.
۵۷ درصد کودکان کارگر مشغول کارهای هستند که از توان شان خارج است.
۲۴ درصد از این کودکان نبود امنیت را جدی ترین خطر در برابر خود می‌دانند.
۸۸ درصد از کارمندان نهادهای دولتی از حقوق کودکان آگاهی ندارند که این موضوع خود سبب نقص حقوق کودکان می‌شود.
۴۳ درصد از کودکان کارگر از حق تعلیم و تربیت باز مانده اند و ۲۷ درصد این کودکان به نحوی مورد خشونت‌های فزیکی و جنسی قرار گرفته اند.
فرید متقی تصریح کرد که نهادهای دولتی کار بسیار اندکی انجام داده اند و شمار کودکان کارگر نسبت به سال های گذشته افزایش یافته اند.
وی دلیل اساسی کار کودکان را فقر اقتصادی و در بعضی موارد اجبار والدین عنوان کرد.
آقای متقی تاکید کرد که هدف ما از این تحقیق تبدیل کردن مسئله کار کودکان به یک بحث بزرگ ملی است تا این مشکل ریشه‌ای حل شود.
محمد ذاکر رسولی، مسئول ولایتی شبکه عملکرد محافظت اطفال در ولایت بلخ گفت که بودجه دولت برای این کار بسیار محدود است و نیاز به حمایت مالی بیشتر دارد.
مخدوم ابدالله محمدی، نماینده سمنگان در شورای ملی گفت که به برنامه‌های دولت بسنده نشود و کارهای بیشتر برای کودکان کارگر انجام شود و تمام وزارت خانه‌ها باید بخشی حمایت از کودکان را داشته باشند.
حاجی محمد عبده، نماینده بلخ در شورای ملی گفت که پیشنهاد ما این است تا وزارت کار و امور اجتماعی برنامه‌های خود را در سطح تمام ولایت‌های کشور شروع کنند.
وی افزود که از شورای ملی تقاضا شود تا در جلسه عمومی پارلمان روی مشکلات کودکان کارگر خیابانی بحث شود و ما آمادگی داریم تا قانون حمایت از کودکان را بسازیم.
این تحقیق در حالی انجام می‌شود که شماری زیادی از کودکان بی سرپرست و بی بضاعت مشغول کارهای شاقه و سنگین هستند و از درس و تحصیل باز مانده اند.
سیدمهدی علوی‌نژاد، خبرنگار پیام آفتاب در کابل
 
کد مطلب: 74288
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل