سالانه میلیون ها هکتار زمین از کشت باز می ماند

وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که به علت کمبود آب برای کشت و وجود ناامنی‌ها امسال از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار زمین کشت آبی کشور در حدود دونیم میلیون هکتار آن کشت شده است.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۲
سالانه میلیون ها هکتار زمین از کشت باز می ماند
وزارت زراعت و آبیاری می‌گوید که به علت کمبود آب برای کشت و وجود ناامنی‌ها امسال از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار زمین کشت آبی کشور در حدود دو و نیم میلیون هکتار آن کشت شده است.
به گفتۀ این وزارت، از هفت و نیم میلیون هکتار زمین قابل کشت کشور سالانه بیش از نصف آن به علت‌های گوناگون کشت نمی‌شود.
بر بنیاد اطلاعات وزارت زراعت و آبیاری، از حدود هفت و نیم میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور، سه میلیون و شش ۶۰۰ هزار هکتارآن زمین‎های کشت آبی و سه میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار دیگر آن زمین‎های کشت للمی هستند.
لطف الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری در این باره گفت: «مشکلات عدم دسترسی به ساحات است، نا امنی، عدم دسترسی به کانال های آبیاری و تمام مشکلاتی که از گذشته باقی مانده و به اکنون هم به قوت خود باقی است از جمله مواردی است که مانع کار ما می‌شود.»
از سویی هم شماری از آگاهان با در نظرداشت منابع بزرگ آبی کشور، حکومت را به نداشتن برنامه‌های روشن برای تأمین آب برای کشت انتقاد می‌کنند.
آنان می‌گویند که اگر حکومت قادر به ساخت بندهای بزرگ نیست باید برای ساخت بندهای کوچک و میانه روی رودخانه‌ها کار کند.
نبود بزرهای اصلاح شده و نبود سیستم‌های معیاری آبیاری در کشور از چالش‌های دیگر در برابر کشت و کار در کشور گفته می‌شوند.
یاسین فرهمند عضو اکادمی علوم افغانستان گفت: «ما باید از تجارب پاکستان و ایران در تولید تخم های اصلاح شده کار بگیریم. این کشورها شرکت های خصوصی را در بخش تولید تخم اصلاح شده سهم دادند و توانستند تولیدات زراعتی شان را افزایش دهند.» 
افغانستان به گونۀ میانگین سالانه ۷۰ میلیارد مترمکعب آب روان دارد و بر بنیاد اطلاعات داده شده ۸۰ درصد این آب‎ها بدون استفاده به کشورهای همسایه می‎ریزد.
اما در مقابل بخش زیادی از زمین‎های قابل کشت کشور سالانه به علت کمبود آب از کشت باز می‎مانند.
 
کد مطلب: 74154
مرجع : طلوع نیوز
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل