هشت پناهجوی افغان متهم به ارتکاب جرایم از آلمان اخراج شدند

حکومت آلمان هشت پناهجوی افغان را که درخواست‌های پناهندگی شان در آن کشور رد شده است، به افغانستان برگشت داد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۲
هشت پناهجوی افغان متهم به ارتکاب جرایم از آلمان اخراج شدند
مقام‌های آلمانی گفته اند که این هشت مرد سوابق جرمی داشته و کم از کم دو نفر آنان به تجاوز جنسی متهم اند.
توماس دی مایزیر، وزیر داخلۀ آلمان، روز چهارشنبه پس از اخراج این هشت گفت که آنان مرتکب جرایم جدی شده بودند.
پس از انفجار مهیب ۳۱ می در برابر سفارت آلمان در کابل که منجر به توقف روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان شد، این نخستین مورد است که آلمان افغان‌های پناهجو را از آن کشور برگشت می‌دهد.
ورود سیل پناهجویان به آلمان در دو سال اخیر با بلند رفتن گراف جرایم جنایی پناهجویان تازه وارد در آن کشور توأم بوده است.
رضا رضایی یکی از شهروندان اخراج شدۀ افغان در میدان هوایی کابل گفت که به خاطر ادعای دورغین همسرش که گویا توسط شوهرش لت و کوب می‌شود، از آلمان اخراج شده است.
در ماه اپریل سال روان یک جوان پناهجوی افغان به ارتکاب تجاوز جنسی و سپس قتل یک دختر جوان در آلمان متهم شد.
پس از اخراج نخستین دستۀ پناهجویان افغان از آلمان که با سیل انتقادات روبرو شد، وزیر داخلۀ آن کشور گفت که یک سوم کسانیکه به افغانستان برگشت داده شده اند به ارتکاب جرایم چون سرقت، استفاده از مواد مخدر، تجاوز جنسی و قتل متهم بوده اند.
در حالیکه دو هفتۀ دیگر به انتخابات سرتاسری آلمان باقی مانده است، موضوع ارتکاب جرایم از سوی پناهجویان یکی از مبحاث داغ در آن کشور است.
حکومت آلمان با جدیت تمام مصمم است تا پناهجویانی را که درخواست پناهندگی شان در آن کشور رد می شود، از آلمان اخراج کند.
کد مطلب: 74070
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل