نهادهای مدنی: حکومت با فساد برخورد سیاسی می کند

نهادهای مدنی می‌گویند، از تأخیر در تهیۀ راهبرد مبارزه با فساد اداری نگران نیستند، بلکه رویکرد سیاسی حکومت با این راهبرد نگران کننده است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۴
نهادهای مدنی: حکومت با فساد برخورد سیاسی می کند
نهادهای مدنی می‌گویند، از تأخیر در تهیۀ راهبرد مبارزه با فساد اداری نگران نیستند، بلکه رویکرد سیاسی حکومت با این راهبرد نگران کننده است.
دیدبان‌ شفافیت، موسسۀ مطالعات سیاسی افغانستان، موسسۀ هماهنگ کنندۀ نهادهای غیردولتی، موسسۀ برابری برای صلح و دموکراسی و موسسۀ تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان در نشستی خبری، حکومت را به عدم توجه به تعهدات خود برای مبارزه علیه فساد اداری متهم می‌کنند و می‌گویند، حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری جدی نیست.
ناصر تیموری، مسؤول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید، برخورد سیاسی حکومت با برنامۀ مبارزه با فساد اداری سبب افزایش فساد می‌شود
به گفتۀ آقای تیموری، به نهادهای مدنی آن گونه که باید و شاید در تدوین این راهبرد حق داده نشده است.
اما شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفته‌های دیدبان شفافیت را رد می‌کند و می‌گوید، هیچ اقدام سیاسی از سوی حکومت در روند راهبرد مبارزه با فساد اداری انجام نگرفته است .
به گفتۀ مسؤولان این نهادها، نبود ارادۀ سیاسی در چندین سال‌ گذشته دلیل اصلی ضعف مبارزه با فساد اداری بوده و ساختار قدرت در افغانستان در طول چند دهه با فساد به شکل عجیبی عجین شده است.

 
کد مطلب: 74063
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/Pbu6HA
مرجع : سلام وطندار
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل