نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » سیاسی و امنیتی

محمد اسماعیل خان:

آمریکا عامل ناامنی در افغانستان است

۲۲ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۷

مرجع : رادیو دری

وزیر سابق انرژی و آب و یکی از سران جهادی، راهبرد جدید امریکا در خصوص افغانستان را ادامه ناامنی و جنگ در کشور دانست.

وزیر سابق انرژی و آب و یکی از سران جهادی، راهبرد جدید امریکا در خصوص افغانستان را ادامه ناامنی و جنگ در کشور دانست.

محمد اسماعیل خان گفت تا زمانی که نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا در افغانستان حضور دارند ناامنی و بی ثباتی در کشور ادامه خواهد داشت.

این فرمانده جهادی، حضور نظامیان خارجی و به خصوص آمریکایی ها در افغانستان را دلیل ناامنی، افزایش تولید مواد مخدر، اعتیاد و فقر دانست.

وی افزود دولت وحدت ملی نباید فریب غرب از جمله امریکا را بخورد و واشنگتن خواهان تامین امنیت، برقراری صلح و پایان جنگ در افغانستان نیست. 

اعضای مجلس نیز ضمن مخالفت با راهبرد جدید آمریکا اعلام کردند: این راهبرد به معنای ادامه جنگ و ناامنی در افغانستان خواهد بود.

بر اساس راهبرد جدید آمریکا، حدود چهار هزار نظامی جدید به افغانستان اعزام می شوند و نیروهای آمریکایی به مدت نامحدودی در کشور حضور خواهند داشت.