هفتمین ورکشاپ آموزشی پولیس مردمی در هرات

​هفتمین ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت سلوک ورفتار پولیس مردمی درطی سال جاری برای پرسونل حوزه یازدهم امنیتی فرماندهی امنیه ولایت هرات دایر گردید.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ سنبله ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵
عکس آرشیف
عکس آرشیف
به گزارش پیام آفتاب "عبدالاحد ولیزاده" سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به پیام آفتاب گفت که در این ورکشاپ که بیش از (30) تن افسران، ساتنمان و سربازان حوزه یازدهم امنیتی  اشتراک داشتند.
آقای ولیزاده گفت که "رمضان شکیبانی" آمر مرکز اطلاعاتی 119 پولیس هرات هدف از ورکشاپ را ارتقاء ظرفیت ونحوه برخورد منسوبین پولیس بامردم دانست.

آقای شکیبانی ضمن بیان تخنیک مصاحبه از مظنونین، ازاشتراک کننده گان خواست تا بیشتر از گذشته در برخوردهای‌شان با مردم از رویه نیک کار بگیرند و در تطبیق یکسان قانون اجراآت خویش را عیار سازند.

سخنگوی پولیس هرات تاکید کرد که   "زینب قاضی زاده" آمرجندر وحقوق بشر مدیریت عمومی پولیس مردمی پیرامون انگیزه‌های ایجاد پولیس مردمی، سلوک و رفتار پولیس، زمینه‌های دسترسی مردم به پولیس و رسیدگی به شکایات مردم درجهت کسب اعتماد مردم وهمکاری شان باپولیس طی سلایدهای جداگانه توضیحات ارائه نمود.

آقای ولیزاده گفت که در پایان این ورکشاپ "حاجی زمری" آمرحوزه یازدهم امنیتی  ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیریت عمومی پولیس مردمی هرنوع آموزش را که بتواند در جهت خدمتگذاری به مردم موثر واقع شود، برای پولیس لازمی دانسته تاکید نمود تا با برخوردهای انسانی و نیک خویش باید بتوانیم رضایت مردم خویش را بدست آوریم .

این در حالی است که این ورکشاپ توسط مدیریت عمومی پولیس مردمی فرماندهی امنیه هرات به همکاری موسسه هبیتات برای پرسونل حوزه یازدهم امنیتی دایر شده بود.
مرتضی کریمی، خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در حوزه غرب کشور(هرات)
کد مطلب: 74009
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/LLZEFh
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل