فراغت ۵۸ زن از رشته‌های قابلگی و پرستاری در فراه

روز گذشته ۵۸ تن از فارغین انستیتوت علوم صحی فراه برای فراغت‌شان جشن گرفتند. این دانشجویان از دو رشته پرستاری و قابلگی فارغ شدند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ اسد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۸
فراغت ۵۸ زن از رشته‌های قابلگی و پرستاری در فراه
به گرازش پیام آقتاب، روز گذشته ۵۸ تن از فارغین انستیتوت علوم صحی فراه برای فراغت‌شان جشن گرفتند. این دانشجویان از دو رشته پرستاری و قابلگی فارغ شدند.
این دانشجویان پس از پشت سر گذاشتن دوره دو ساله تحصل‌شان، روز گذشته طی یک محفلی این دوره دو ساله را به پایان رساندند.
«مهتاب نورزی» آمر انستیتوت علوم صحی فراه گفت: فارغ شدگان این دوره شامل ۳۲ مرد و ۲۶ زن می‌باشد.
از سوی هم «داکتر عبدالجبار شایق» رئیس اداره صحت عامه ولایت فراه گفت: با فارغ شدن این دانشجویان از رشته‌های پرستاری و قابلگی تا اندازی مشکل کمبود قابله و پرستار در شفاخانه و کلینیک‌ها رفع خواهد شد.
این در حالی است که در ولایت فراه نزدیک به ۱۰ انستیتوت علوم صحی وجود دارد و با آن هم شفاخانه و کلینیک‌های این ولایت از کمبود قابله و پرستار رنج می‌برد.
- مرتضی کریمی، خبرنگار خبرگزاری پیام آفتاب در غرب افغانستان (هرات)
کد مطلب: 72187
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/FkYtFX
گزارشگر : مرتضی کریمی
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل