سالانه صد ها نفر تابعیت افغانستان را ترک می کنند

پیام آفتاب: وزارت عدلیه می گوید که امسال صدها شهروند افغانستان، خواهان ترک تابعیت شده اند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۹
سالانه صد ها نفر تابعیت افغانستان را ترک می کنند
وزارت عدلیه می گوید که امسال صدها شهروند افغانستان، خواهان ترک تابعیت شده اند.
امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه گفت هرچند، روند ترک تابعیت افغانها کاهش یافته است، اما هنوزهم سالانه دست کم هشتصد تن، تابعیت افغانستان را ترک می کنند.
نمونه ای از ترک تابعیت افغانستان را در میان قلیت مذهبی سیکه و هندو باوران به وضاحت می توان دید. جمعیت سیکه ها و هندو باوران افغانستان که زمانی تا دو صد هزار تن تخمین میشدند، اکنون به یکهزار و سه صد تن کاهش یافته است.
فرار از جنگ و خشونت و گریز از بیکاری و تبعیض اجتماعی از عوامل ترک تابعیت آنان گفته میشوند.
اما، ترک تابعیت افغانستان تنها به اقلیت های قومی ـ مذهبی محدود نیست. سالانه ۸۰۰ شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت می دهند ـ رقمی که به گفتۀ وزارت عدلیه سه سال پیش به ۱۰۰۰ تن در سال می رسید.

 
کد مطلب: 71473
لينک کوتاه خبر: https://goo.gl/kuFWxG
مرجع : صدای آمریکا
 


 
نام و نام خانوادگی
ایمیل